Kõik põhikooliõpilased hakkavad saama tasuta koolilõunat

Seaduse kohaselt kaetakse tuleva aasta algusest riigieelarvest kõigi põhikooliõpilaste koolilõuna kulud, seni tehti seda 1.-4. klassi õpilaste puhul. Järgmise aasta 1. septembrist näeb seadus ette koolilõuna kulude katmise ka kutseharidust omandavate õpilaste puhul, siiski ei puuduta muudatus rakenduskõrghariduse õppekava järgi õppijaid. Koolilõuna kulude katmiseks eraldatava toetuse jaotamise korra ning koolilõuna arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta kehtestab valitsus määrusega. Tingimused ja korra toetuse kasutamiseks oma haldusterritooriumil õppivate põhikoolilaste osas kehtestab valla- või linnavolikogu ning kutsekeskharidust omandavate õpilaste toitlustamise toetamise vastava kooli pidaja. Seaduse täitmine nõuab üle 264 miljoni krooni. Kuna tänavune riigieelarve annab koolilõuna kuludeks 103 miljonit, oleks üldhariduskoolidele järgmise aasta eelarves vaja juurde 160 miljonit krooni. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus