Kõik on uus septembrikuus

Olivia Saare luuletus sellest, kuidas septembrikuus on kõik uus,  on minuealistel kõigil kindlasti veel peas. Küllap lünkadega, aga meenub kohe, kui räägitakse kooli algusest ja septembrikuust. Peredes on kooliaasta algus pidupäev ja paljudele uus väljakutse. Esimese klassi õpilased täiesti uues rollis, kümnendasse klassi minejad püüavad astuda välja põhikooliõpilase seisusest ning gümnaasiumi lõpuklassis alustajad on ehk pisut kurbrõõmsad. Viimane, aga samas tulevikku silmas pidades üks olulisem aasta on algamas. Ja nii võib jätkata, kuni selleni, et vanaema-vanaisa ei pruugi olla vaid koolisaatja rollis. Tänases maailmas tuleb õpingutesse suhtuda kui igapäeva lahutamatusse ossa. Elukestev õpe ei ole pelgalt väljend projektides. Nii on igas peres septembris kõik uus ja olgu vaid koolid valmis kõik õpihimulised vastu võtma.

Hariduse omandamine on meil põhiseaduslik õigus ja seadustatud ka kohustusena. Koolipidajaks on kohalik omavalitsus ja riik. Mitmed kohalikud omavalitsused täidavad ülesandeid nii hästi, et lisaks kohustusele tagada põhihariduse kättesaadavus, võimaldatakse piirkonna lastele ka kodulähedane gümnaasiumiharidus. Ainult heast tahtest paraku ei piisa. Ikka jõuame rahani. Seni kehtinud korra kohaselt tuli põhikooliõpetajate tööjõukulude toetust kasutada nende töö tasustamiseks ning gümnaasiumiõpetajate oma nende töö eest maksmiseks. Kohtumistel mitmete koolide esindajatega kinnitati vajadust muutuseks. Omavalitsusjuhtide sõnul oleks täiendav paindlikkus, mis lubaks kasutada põhikooliõpetajate palgaraha võimalusel ka gümnaasiumiõpetajatele palga maksmiseks, kohalikele omavalitsustele koolide ülalpidamisel suureks abiks. Seda muidugi juhul, kui põhikooliõpetajatele on palgad makstud ning raha jääb üle. Kooli palgafondi tuleb käsitleda ühtsena.

Augustikuu viimasel istungil võttis Eesti Vabariigi Valitsus vastu määruse, millega antakse kohalikele omavalitsustele võimalus kasutada põhikooliõpetajate tööjõukulude toetust ka gümnaasiumiõpetajatele palga maksmiseks. Selleks peab kohalik volikogu võtma vastu sellekohase otsuse. Määrus jõustub septembris 2014. Olgu igaühel ja meil kõigil koos alati midagi uut septembrikuus, et õpihimu ei saaks pärsitud sellega, et koolimaja on kodukohast kaugel. Loodame, et volikogud püsivad vajalikul tasemel.

i

TERJE TREI, riigikogu maaelukomisjoni liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus