Kõige paremini oskavad end kaitsta Laiuse õpilased

Teise koha saavutas seitsmeteistkümne võistkonna seas Pala Põhikool, kes oli parim orienteerumises, sellel alal on Pala kool juba aastaid võidumees olnud, esikoht saavutati ka eriolukorra lahendamises. Üldkokkuvõttes saavutas kolmanda koha Türi Gümnaasium Järvamaalt.

Õppemängus said osaleda 6.-9. klasside õpilased, kes moodustasid kaheksaliikmelised võistkonnad, kuhu lisaks neljale poisile ja neljale tüdrukule kuulus ka üks õpetaja. Võistlusest said ühe võistkonnaga osa võtta kõik Jõgevamaa koolid, kes seda soovisid. Lisaks osales kaks võistkonda Järvamaalt ja üks Viljandimaalt. “Ega me võistlusmängu palju suuremaks ajada ei tahagi, 17 võistkonda on just paras, üle kahekümne on juba natuke liiga palju,” ütles ürituse projektijuht Eha Anslan.

Tema sõnul on huvi ürituse vastu üsna suur, mõned koolid, kes on sellel osalenud väljastpoolt maakonda, helistavad juba varakult, et teada saada, kas võistlusmäng ikka toimub ja kas nemad ka tulla saavad.

Selline võistlusmäng toimub lisaks Jõgevamaale juba mõned aastad ka Järvamaal, naabrid on ürituse idee saanud just meilt. Järvamaal võitnud võistkond saab õiguse osaleda “Kaitse end ja aita teist võistlusel” Jõgevamaal.

Noored pidid oskama anda esmaabi erinevate õnnetusjuhtumite puhul, samuti inimest elustada, liikluse alal osaleda vigursõiduvõistluses, samuti tuli osata inimesi õnnetusjuhtumi korral evakueerida ja metsas orienteeruda. Kõikidel aladel peale orienteerumise tuli oma teadmisi panna proovile nii teoreetilistes testides kui ka praktilistes ülesannetes.

Järvamaa Päästeteenistus aga viis läbi noortele palju põnevust pakkuva tuletõrjeolümpia, kus võitlusalasid on kavas just niipalju, kui on võistkondi- seekord siis seitseteist.

Projekti eesmärk on Jõgevamaa kooliõpilaste harimine ning vigastustest tekkinud haigestumise vähendamine.

Noored said jälgida ka piirivalvehõljuki demonstratsioonesinemist, samuti said kõik huvilised selle sõiduriistaga lähemalt tutvuda. Anslani sõnul sai noorte eriliseks lemmikuks suur must piirivalvekoer.

Lisaks rääkis Indoneesias päästetöödel käinud Illimar Sibul noortele väga värvikalt oma kogemustest ning ümbritsevatest põnevustest ja ohtudest. Anslani sõnul oli mehe jutt väga põnev ja kohati isegi ?okeeriv, noored esitasid Sibulale väga palju küsimusi, muu hulgas küsiti sedagi, kas mees oleks nõus Indoneesiasse tagasi minema ja tööd jätkama.

Projektijuhi sõnul laabus seekordne võistlusmäng väga hästi, ka ilmataat oli lahke. Kui eelmisel aastal tuli orienteerumisvõistlusel kahte võistkonda metsast taga otsida, siis seekord jõudsid kõik kenasti ise rajalt tagasi. Möödunud aastal möllas kõva torm Peipsil, mis seadis hetkeks kahtluse alla ka võistluste jätkumise, tänavu selliseid probleeme ette ei tulnud.

Anslan ütles, et kuigi kõikidel koolidel on olnud varem võimalus ja ülesanne teha endale selgeks reeglid, töötada läbi materjalid ning harjutada, et õppusel hästi esineda, on kahjuks ikka mõned võistkonnad, kes kipuvad natuke mütsiga lööma tulema. “Eriti tuli vähene ettevalmistus ilmsiks elustamise ja esmaabi andmise puhul,” ütles Anslan.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus