Kõige keskkonnasõbralikum ettevõte on Eesti Energia

Kolmandat korda korraldatava konkursi eesmärk on tunnustada Eesti ettevõtete jõupingutusi ja investeeringuid keskkonnasaaste vähendamiseks, propageerida keskkonnahoidlikku tootmisviisi ja teadvustada avalikkuses säästva arengu suunalist tegevust. “Konkurss Keskkonnasõbralike ettevõtete TIPP on suunatud kõigile Eesti ettevõtetele ning keskkonnasõbralikkuse hindamisel määraks pidasime eelkõige viimase aasta jooksul saavutatud arengut,” märkis keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe. Osaleda oli võimalik kahes kategoorias – suurettevõtete ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kategoorias. Esimene konkurss toimus 2002. aastal ning siis olid konkursile kutsutud ainult suurtootmisettevõtted. Tookord osales kaheksa ettevõtet. Konkursi võitsid AS Kunda Nordic Tsement sihipärase keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise ja Optiroc AS tootmisprotsessi täiustamise eest. Konkursi tseremoonia toimub Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ringauditooriumis 16. veebruaril 2006 seminari “Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem Eestis” raames. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus