Kohus kuulutas välja OÜ Adavere Liha pankroti

Teisipäeval kuulutas kohtunik Ülle Raag Tartu Maakohtu Jõgeva Kohtumajas ettevõtte omanike esitatud avaldusest lähtudes välja OÜ Adavere Liha pankroti.

Kohus määras Adavere Liha pankrotihalduriks Sirje Taela, kes oli ka ajutiseks pankrotihalduriks pankrotiavalduse esitamise ajal. Adavere Liha võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 10. detsembril Jõgeva Kohtumajas.

“Võlausaldajatel on kaks kuud aega teatada kõigist oma nõudmistest võlgniku vastu ja sel ajavahemikul selgub ka Adavere Liha võlgade täpne summa. Kellel võlausaldajatest on eelisõigused võlgade kättesaamiseks, tuleneb pankrotiseadusest. PRIA võlanõue Adavere Liha vastu on aga kohtuotsusega välja mõistetud nõue,” ütles pankrotihaldur Sirje Tael.

 Jõgeva Kohtumajas välja kuulutatud OÜ Adavere Liha pankrotiotsuse peale võib 30 päeva vältel esitada apellatsioonikaebuse Tartu Ringkonnakohtusse.    

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus