Kohukese reklaami asjus käivitus kriminaalasi

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristiina Herodese sõnul palus erikomisjon kontrollida, kas K-kohukese reklaami näol oli tegemist varjatud annetuse vastuvõtmisega Keskerakonna poolt. “Kriminaalmenetlus alustati seetõttu, et avalduses on viited kuriteokoosseisule, millele pole võimalik asjaolusid kontrollimata hinnangut anda,” ütles Herodes BNS-ile. Kriminaalmenetlus algatati karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumist. Kriminaalasja hakkab menetlema kaitsepolitsei. Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon otsustas pöörduda K-kohukese reklaami asjus riigiprokuratuuri poole detsembri keskel. Erikomisjoni rahvaliitlasest esimees Margi Ein ütles toona BNS-ile, et komisjon palub prokuratuuril kontrollida, kas poliitilise välireklaami keelu ajal tänavatel eksponeeritud K-kohukese reklaami näol oli sisuliselt tegemist varjatud annetuse vastuvõtmisega Keskerakonna poolt. Eini sõnul otsustas komisjon pöörduda prokuratuuri poole, kuna Keskerakond eitas erikomisjoni järelepärimisele vastates avalikult oma seost K-kohukese reklaamikampaaniaga. Keskerakond kinnitas detsembri keskel saadetud vastuses järelepärimisele, milles nõuti erakonnalt K-kohukese reklaamiga seotud kulu kajastamist erakonna valimiskulude aruandes, et Keskerakonna esitatud aruanne vastab erakonnaseaduse nõuetele. Komisjon saatis kirja ka reklaamikampaaniat teostanud AS-ile Idea AD, et saada teada, kes K-kohukese kampaaniat rahastas. Vabariigi valimiskomisjon tunnistas K-kohukese reklaami novembri keskel poliitiliseks välireklaamiks. Kinnitamata andmetel viitab reklaami poliitilisusele ja Keskerakonnaga seotusele ka Põhja prefektuuri tellitud Tartu ülikooli semiootiline ekspertiis. Prefektuuri esindaja sõnul käsitleb politsei nii ekspertiisiakti kui valimiskomisjoni otsust juhtumi puhul tõenditena. Prefektuur alustas kohukesereklaami asjus väärteomenetlust kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvi alusel, mis käsitleb poliitilisele välireklaamile kehtestatud piirangute rikkumist ja näeb eraisikule ette kuni 18.000 krooni ning juriidilisele isikule kuni 50.000 krooni suuruse trahvi. Kohukesereklaami asjus alustas oktoobris väärteomenetlust ka tarbijakaitseamet, kes 3. novembril lõpetas uurimise AS-i Kohuke suhtes, kuid algatas menetluse Keskerakonna kauaaegse koostööpartneri, reklaamifirma AS-i AD Idea tegevuse tuvastamiseks. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus