Kohaliku Omaalgatuse Programmi edulood maakondades

Edulugudena on toodud kaks näidet maaelu edenemise kohta igast maakonnast ning arvamusi maapiirkondade arendamise positiivsest poolest. Trükis on valminud siseministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Liikumise Kodukant koostöös.

“Kodanikualgatusest ja inimeste osalusest kohaliku elu korraldamisel sõltub Eesti riigi edukus toimivas ühiskonnas. Kohaliku Omaalgatuse Programm oma väikese toetusega edendab nn rohujuuretasandi omaalgatust ja annab taotlejale esmase kogemuse projekte koostada ja ellu viia. Ühtlasi valmistab programm taotlejaid ette mahukamate projektidega tegelemise tarvis. Programmi eesmärk oli ja on tugevdada kodanikualgatust ja koostööd kohalikul tasandil, et tõsta kodanike aktiivsust ja vastutust kohaliku elu arendamisel,” selgitab sissejuhatuses regionaalminister Jaan Õunapuu.

Jõgevamaa näidetena on kirjeldatud Kamari ja Tapiku küla. Pealkirjad kõnelevad juba ise enda eest – “Kamari – tagasihoidlikust külast Aasta Külaks” ning “Tapiku – elujõudu koguv küla”. Esimene kujutab elujõuliseks muutunud Kamari Haridusseltsi ja küla tegemisi, teine annab tunnistust, kuidas väikeses seltsingus suudetakse hea tahtmise juures mõndagi ära teha ja rahvast kaasa tulema innustada.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus