Kogudus sai uue nõukogu

EELK Põltsamaa Niguliste kogudus valis endale uue nõukogu 18.-25. jaanuaril. Valida oli õigus koguduse liikmetel, kes on tasunud koguduse liikmeannetuse eelmise aasta eest ning kes on armulaual käinud.

EELK Põltsamaa Niguliste koguduse õpetaja Markus Haameri sõnul otsustab lahkuv nõukogu selle üle, kui palju saab olema liikmeid järgmises nõukogus. Endine kahekümneliikmeline nõukogu otsustas, et järgmine kirikunõukogu saab olema viieteistkümneliikmeline. EELK Põltsamaa Niguliste koguduse nõukogusse valiti Hendrik Allsaar, Jaan Haukamägi, Valdek Kaselo, Helgi Koho, Toivo Kroon, Jaan Kuurme, Riho Laanes, Heldur Lääne, Helle Niglas, Ain Roots, Milvi Roots, Heiki Rosin, Tiia Saarmaa, Aivi Saarpuu ja Sirje Sammel. Koguduse nõukogu valib endi hulgast ka uue juhatuse, kuhu kuulub 2-8 liiget. Juhatuse liikmeteks võivad olla nii nõukogu liikmed kui ka inimesed väljapoolt — täiskogust.

Seekordsetel EELK Põltsamaa Niguliste koguduse nõukogu valimistel jäi valimisaktiivsus tagasihoidlikuks. Enam kui 1300-liikmelisest kogudusest osales hääletamisel ainult 158 liiget. Markus Haamer lausus, et varasematel aastatel on koguduse liikmed  valimistel aktiivsemad olnud.  Haamer ootab enda sõnul huviga,  kuidas lähevad ees seisvad Europarlamendi ja kohalike omavalitsuste valimised. Õpetaja usub, et tänavu ees ootavate valimiste valimisaktiivsuse põhjal saab selgeks, kas inimeste huvi valimiste vastu on üldiselt langenud või see ainult nende koguduse kohta. Koguduse liikmed olid õpetaja sõnul valimistest informeeritud, sest juba möödunud aasta lõpus saadeti umbes 1550 inimesele  infokirjad, kus ka valimistest teada anti.  Samuti jagati infot  piirkondliku ajalehe vahendusel. Õpetaja usub, et enamiku valimas käinutest moodustavad aktiivsemad kirikuskäijad. Osa koguduse liikmetest elab ka väljapool Põltsamaa piirkonda. Kogudustel puudub territoriaalne määratlus.

Kiriku nõukogu valib endi hulgast praostkonna sinodi saadikud. Kogudust hakkab praostkonna sinodil esindama kaks koguduse saadikut ja õpetaja. Praostkonnast valitakse esindus EELK kirikukogusse. Kirikukogus hakkavad praostkonda esindama kolm saadikut ja praost.

Äsja valitud EELK Põltsamaa koguduse nõukogu õnnistatakse ametisse 22. veebruaril. Seejärel toimub nõukogu koosolek, kus valitakse uus juhatus. EELK kirikute kogudustel on traditsiooniks kogudustele uued juhtorganid valida iga nelja aasta järel. Valimisperiood kestab novembri algusest kuni veebruari lõpuni.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus