Kogelejad peavad Palal kõneravilaagrit

Kogelusega toimetulemist ja üleminekut sujuvale kõnele juhendas Eestis sel alal üks parima ettevalmistuse saanud logopeed Maret Jahu, ladusat kõnet aitas kinnistada näitejuht Tiina Loorand ? harjutati avalikku esinemist ja ka lavakõnet.
Peale kõnega tehtava töö käiakse laupäeval Saarel Kalevipoja muuseumis ja vaadatakse Mustvees tantsupidu, õhtul põigatakse ka Lohusuu kalapeole.

Kõige tulemuslikum on intensiivteraapia

Intensiivmeetod (st hääle- ja kõneharjutustele pühendumine terve päeva jooksul ja nii mitmeid päevi järjest) on täiskasvanud kogelejale praktiliselt ainus pääsetee oma kõne parandamiseks.

Eesti tervishoiusfääris kogeluse intensiivteraapiat ei tehta. Kogelejate ühing püüab seda lünka kättesaadavate vahenditega ja senistele positiivsetele kogemustele toetudes osaliselt täita. Kui näiteks USAs ja Kanadas kestab selline teraapia kaks-kolm nädalat, siis Eesti kogelejate ühing piirdub praegu olude sunnil mõne päevaga. Suurt kasu on sellestki: enamiku kogelejate kõne paraneb tuntavalt. Intensiivteraapiale järgneb mõistagi iseseisev harjutamine.

Kogelus pole intellektuaalne puue ega ole mingil moel seotud inimese mõtlemis- või otsustuskiirusega või mistahes muu omadusega. Tegemist on pelgalt kõnetakistusega: voolavat kõnet pärsivad tahtmatud plokid ja kordused. Ehkki teatakse rohkesti tegureid, mis võivad kogeluse vallandada, enamasti lapseeas, pole aastakümnete pikkused teadusuuringud suutnud välja selgitada kogeluse algset tekkepõhjust.

Maailma täiskasvanud elanikkonnast kogeleb umbes üks protsent, laste hulgas on kogelejate osakaal kuni neli-viis protsenti. Need suhtarvud kehtivad üllataval kombel kõigi keelte ja rahvuste puhul.

Palal lahke vastuvõtt

Igasuvine traditsiooniline kõnelaager peeti Palal ka mullu nagu kahel varasemalgi aastal ? lahke ja hoolitsev vastuvõtt Pala kultuurimajas ning looduse poolest kaunis Jõgevamaa meelitavad siia inimesi üle Eesti.

Eelmisel suvel sõideti Palalt edasi Riiga, et kohtuda Läti kogelejate ühingut moodustada soovivate inimestega. Eesti kogelejate ühingul on palju kogemusi jagada, sest tegevust alustati juba 15 aastat tagasi. 

Palal korraldatakse ka järgmine kõneravilaager, 12.?14. augustini. See kuulub projekti “Kogelus ei sega töötamist?, mida rahastab põhiosas Euroopa Sotsiaalfond EPI Fondi kaudu. Kõneravilaagrisse oodatakse tööealisi kogelejaid, eriti aga neid, kes hetkel ei tööta. Täpsemat teavet kogelejate ühingu ja ees seisvate kõneravikursuste kohta saab meiliaadressilt Andres.Loorand@pala.ee ja telefonilt 509 4441.

Intensiivvormis kõneteraapia kursuse korraldab ühing ehk kogelejad ise, projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi (EPI Fond).

ANDRES LOORAND,
Eesti Kogelejate Ühingu juhatuse liige

blog comments powered by Disqus