Kirjanduskonkurss Eesti muukeelsetele noortele

Kirjanduskonkurss on mõeldud Eestis elavatele muukeelsete koolide õpilastele ning selle eesmärgiks on tekitada nendes suuremat huvi eesti keele vastu ja anda neile võimalus eesti keele paremaks omandamiseks kirjandusliku omaloomingu kogemuse läbi.

Konkursist võivad osa võtta 7-18-aastased mitte-eesti noored. Kirjatööde teemade ring pole piiratud, ent tähtis on, et töö oleks sisuliselt seotud Hans Christian Anderseni ja tema loominguga. Oodatud on näiteks Andersenist lähtuvad kunstmuinasjutud. Tööd tuleb kirjutada eesti keeles ja nende soovitavaks pikkuseks on 3-15 lehekülge.

Märgusõnaga varustatud kolmes eksemplaris konkursitöö ning märgusõnaga tähistatud ja autori kohta käivaid andmeid (vanus, kool, klass, juhendaja nimi, telefon, elektronposti aadress) kinnine ümbrik tuleb saata hiljemalt 31. maiks 2005. a (kaasaarvatult) Pärnumaa Rahvakultuuri Keskseltsi aadressil Roheline 1b, 80036 Pärnu, Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts, Kirjanduskonkurss.

Konkursil antakse välja kolm põhipreemiat: 5000, 3000 ja 1000 krooni, võimalikud on aga ka eripreemiad konkursi toetajate poolt. Konkursi tulemused tehakse teatavaks 1. augustil 2005. a. Võitjatega võetakse ühendust. Parimatest konkursile laekunud töödest valmib Pärnumaa Rahvakultuuri Keskseltsil Hans Christian Andersenile pühendatud raamat, mida esitletakse käesoleva aasta novembris.

Konkurssi toetavad Taani Kultuuri Instituut ja Pärnu Linnavalitsus. Informatsiooni konkursi kohta saab Pärnumaa Rahvakultuuri Keskseltsi koduleheküljelt www.praks.ee ja konkursi korraldajalt Toomas Kuterilt (tel 5591 4058, e-post: toomas.kuter@mail.ee.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus