Kirjandivõistlus teemal tulevik ja karjäär

Sihtasutuse Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus kuulutab neljandat aastat välja noorte kirjandivõistluse teemal tulevik ja karjäär. Võistlustöö täpsema pealkirja saab autor sõnastada vabal valikul või valida Innove koduleheküljelt: www.innove.ee/kirjand.

Osa võtma on oodatud gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased ning 2005/2006. õ.-a. kooli lõpetanud noored. Korraldajate eesmärk on suunata noorte tähelepanu oma elutee planeerimise olulisusele tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

Võistlustööks sobib arutlev kirjand, kuid välistatud pole ka muus vormis proosakirjutised. Hinnatakse eelkõige kirjandi sisukust, loogilist arutluskäiku, isikupärast lähenemist ja ladusat keelekasutust, samuti võimet oma ideid selgelt ning veenvalt esitada, võistlustöö tuleb esitada eesti keeles.

Selleaastane võistlus toimub koostöös Tallinna noorte infokeskusega. Eripreemiad on välja pannud Rahvusooper Estonia ja Elektriraudtee.

Võitjaid autasustatakse infomessi Teeviit avamisel 30.novembril 2006 Tallinnas. Välja antakse I – III koht ja kaks eriauhinda, peapreemiaks on arvuti. 30 paremale kirjutajale annavad Teeviida korraldajad vabapääsme infomessile. Kirjandivõistluse ?üriisse kuuluvad Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liikmed.

Tööde esitamise lõpptähtaeg on 13. november 2006.

Tiina Salumäe,
SA Innove infojuht

blog comments powered by Disqus