Kirikuõpetaja Eenok Haamer pälvis elutööpreemia

Möödunud reedel Mustvee kultuurikeskuses toimunud Jõgevamaa kultuuri- ja sporditegijate ning terviseedendajate tänuõhtul oli palju säravaid hetki. Iseäranis tugevaks ja rõõmsaks muutusid ovatsioonid siis, kui kultuurkapitali elutööpreemia laureaadiks kuulutati kirikuõpetaja ja kultuuritegelane Eenok Haamer ning kauaaegne Mustvee koolijuht Jaan Rahuküla ning Jõgevamaa kultuuripärli 2019 aunimetusega pärjati muusikaõpetaja ja dirigent Meeli Nõmme.


Eesti kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi poolt kuulutas Janne Karu elutööpreemia saajana välja EELK Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haameri, mille peale tõusid saalis olijad püsti.
„Mina pole selle preemia laureaat üksinda. Oleme siin koos abikaasa Ehaga töötanud viiskümmendviis aastat. Alates 1963. aastast, kui mind siia saadeti, olen teid õppinud armastama. Me kanname koos abikaasaga iga päev maad ja rahvast jumala palge ette. Alles siis ja ainult siis kui Eesti rahvas pöördub tagasi jumala juurde, on meil tulevikku,“ ütles Haamer oma pöördumises saalisolijate poole.

Kultuuripärl Põltsamaale

Elutööpreemia pälvis ka teenekas Mustvee koolijuht, kehalise kasvatuse õpetaja, spordielu edendaja ja omavalitsusjuht Jaan Rahuküla, kes märkis, et kõikide tema saavutuste taga on Mustvee ja Jõgevamaa inimesed.
„Minu head koostööpartnerid on olnud taasiseseisvumise aja esimene Mustvee linnapea Andres Rebane, esimene Jõgeva maavanem Priit Saksing, aga samuti ettevõtja ja riigikogu liige Aivar Kokk ja mitmed teised,“ sõnas Rahuküla.
Vooremaa küsimusele Mustvee piirkonna spordielu tulevikust vastas Rahuküla, et see sõltub ennekõike paikkonna koolide püsima jäämisest.
Maakondliku kultuuripärli 2019 tunnustuse laureaadiks kuulutati Põltsamaa muusikaõpetaja ja koorijuht Meeli Nõmme koorimuusika ja muusikatraditsioonide hoidmise ja edendamise eest.
„Sellist suurt tunnustust ma tõesti ei osanud oodata ja juubelilaulupeo aasta lisab sellele tähendust veel juurde. Samas arvan, et eks see tunnustus on antud kogu minu aastatepikkuse töö eest koorilaulu ja laulupeo-traditsioonide hoidmisel. Ikka teeb rõõmu, kui sinu tööd on märgatud,“ sõnas värske laureaat.
„Möödunud aastasse mahtus mitu esinemist ja kontserti, kuid peamine eesmärk oli saada selgeks laulupeokava ja pääseda suurele peole. Tegime tublit tööd ja minu tütarlaste- ja poistekoor täitsid selle eesmärgi suurepäraselt,“ märkis ta.
Meeli Nõmme juhendab praegu Põltsamaa ühisgümnaasiumis nelja koori ja tütarlaste ansamblit, lisaks tegeleb Põltsamaa kultuurikeskuse laulustuudio solistidega. Möödunud aastal pälvis Nõmme ka Riho Pätsi koolimuusika fondi preemia, mis anti tunnustuseks pikaajalise ja eduka töö eest muusikaõpetajana.
Tänuõhtu juht, muusik Marek Sadam, andis sõna Eesti rahvakultuuri keskuse direktorile Kalle Visterile, kelle sõnul oli aasta 2019 kõikide jaoks eriline. „Rahvakultuur püsib siis, kui see jõuab meie laste ja lastelasteni,“ ütles Vister, kes andis koos Jõgevamaa rahvakultuurispetsialisti Pille Tutiga üle rahvakultuuri keskuse tänukirjad, tunnustused ja tänumeened. Esimesena kutsuti meenet vastu võtma auväärne rahvatantsupedagoog Senta Bergmann Põltsamaalt.
Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse (JAEK) nõukogu esimees Raivo Meitus tõstis oma kõnes esile kõigi Jõgevamaa kultuuri- ja sporditegijate tänuväärset tööd – eelkõige maakonna terviseprofiili koostamist, Sadalas toimunud Jõgevamaa rahvatantsupidu mitmesaja osalejaga, Jõgeva valla kolmandat kohta omavalitsuste suvemängudel ja Jõgevamaa spordiliidu Kalju 30. sünnipäeva tähistamist.

Parimad tervisedendajad

JAEK arenduse, terviseedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach juhatas oma kõnega sisse tervisedendajate tunnustamise.
Jõgevamaa tervist edendav organisatsioon 2019 on MTÜ Jõgevamaa tugikeskus (eestvedaja Kaire Kaasik). Möödunud aastal algatati koostöös Jõgeva vallaga lastevanemate koolituste sari. Viidi ellu projekt „Sotsiaalvaldkonna koostöö arendamine Jõgeva vallas,“ mille tulemusena avati laste vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks vaimse tervise õe vastuvõtt.
Edendav tegu 2019 on Palamuse Lions-klubi Palamuse õpilaste nägemiskontroll, kus lionsite eestvedamisel kontrolliti paikkonna laste silmade tervist. Projekti eesmärk oli nägemisprobleemide õigeaegne avastamine, sest nägemise kvaliteedist sõltub suuresti õppeedukus. Projekti vedasid LC Palamuse president aastatel 2018–2019 Monika Aasa ja klubi liige Egle Plato.
Jõgevamaa tervisedendaja 2019 aunimetuse saanud Maia Lepiste on sütitanud inimesi tegutsema nii Pajusis, Pisisaares, Aidus kui kogu Põltsamaa vallas.
„Juba kuuleme üsna tihti räägitavat, et mitte ükski ravim ei asenda liikumist, küll aga võib liikumine asendada ravimeid. Teadlikkus enda tervise eest hoolitsemise vajalikkusest hakkab muutuma normiks, mis tõsi küll ei väljendu alati tegevuses.
Sootuks keerulisem on lugu siis, kui tuleb juttu vaimsest tervisest. Seal võib kohata valehäbi, süüdistusi, jõuetust, aga ka vääritimõistmist või alavääristamist. Siin on meil ühiskonnana arenguruumi, et olla mõistvad, sallivad ja toetavad,“ märkis Veltbach.
Mustvee kultuurikeskuses säravalt ja väljapeetult korraldatud galaõhtul laulsid Rolf Roosalu ja Marek Sadam, musitseeris Avinurme puhkpilliorkester, tantsisid Peipsi piigad ja võistlustantsijad Agneta Pukk ja Kaspar Kaldaru.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus