Kiri: Veel kord Jõgeva bussijaamast

Tahaksin Vooremaa lugejana sõna sekka öelda Jõgeva bussijaama kohta. Käin Tartus tööl, seega olen alatasa sõidus.

Kaua aega oli Jõgeva linn, kus polnud kirikut. Järgmisena puudus kaua avalik tualett. Nüüd on linnal puudu bussijaam. Elan ise Jõgeval, kuid pean ebaloogiliseks, et bussile mineja peaks maavalitsuse fuajeest läbi kõndima tablood uurima, mis ajal kuhu saab. Aga mida teevad õhtusel ajal ja puhkepäevadel need, kel pole vajalikke telefoninumbreid? Ja inimesed, kes ühelt bussilt teisele tahavad minna ja pole kohalikud ega tea meil puuduvast bussijaamast midagi? Kui maavalitsuse hoones on asutus või MTÜ, kes tegeleb ühistranspordiküsimustega, on arusaadav, aga bussiinfo tabloo, mis hinnaga ta ka ei ole, peab asuma seal, kus peatuvad bussid ja neid ootavad reisijad. Härra Lääne ise bussiga ei sõida, nagu ta 11. juuli Vooremaas väidab, aga võiks. Olgu kas või kuu aega ja teeks kõik vajalikud sõidud. Siis saaks ta ka teada, kas bussiinfo ülespanek on ainult vedaja kohustus ja probleem. Koostöö võiks olla! Praeguse klaaspaviljoni seinal on mõnel vedajal mitu ühtemoodi infotrükist (AS Marsruut näiteks), mõnel firmal üksikute busside kaupa ja reisija peab siis selles paberirägastikus orienteeruma.

Asjaolu, et härra Lääne linnapea-iga lühikeseks jäi, ei tohiks takistada teda ühe suurema omavalitsuse ehk Jõgeva linna elanike heaks tegutsemast, kuna probleemid bussiliikluse, -jaama ja -info osas peaks talle ju natukenegi teada olema. Loodetavasti ei panda Põltsamaal ja Mustvees lubatud tabloosid mitte linnavalitsuse fuajeesse ega kultuurimaja või mõne marketi seinale, vaid ikka reaalsesse bussijaama.

Kannatlik reisija

blog comments powered by Disqus