KIRI: Vastuseks Herbert Sööde kirjale ?Teed ja rajad?

Jõgeva linnavalitsuse tellimusel remonditi kultuurikeskuse parki läbivat kõnniteed ja muudeti see paremini läbitavaks. ?Postimaantee? kõnnitee kõrval lühendab teed vaid kümmekond meetrit, kuid kahjuks on tõesti väga populaarne. Kindlasti ei ole hea nii teineteise lähedale uut teed rajada.

Kultuurikeskuse ümbruse kujundamisel on tarvis lahendada ka teisi probleeme ja seetõttu on tellitud projektlahendus, kus nähakse ette pargivalgustuse, väikevormide ja kõnniteede asetus lähtuvalt väljakujunenud liikumissuundadest ja leitakse ka paremad võimalused vabaõhuetenduste jälgimiseks ja muude ürituste korraldamiseks.

Vihmaveejärved Rohu tänava majade ja Tähe tänava vahel on tekkinud, sest sellele alale ei ole rajatud sadevete kanalisatsiooni ja seetõttu ei ole võimalik sealt vett ära juhtida. Lähemal ajal puuduvad linnal ka võimalused nimetatud alal sadeveetrasside ehitamiseks. Järgmisel aastal on kavas laiendada haljasala Rohu tänava majade 2 ja 4 ristumiskohal, likvideerides sel moel sealse veeuputuse.

On hea meel tõdeda, et Herbert Sööde muretseb nagu ka linnavalitsus linnakeskkonna paremaks muutmise pärast ja kinnitan, et nimetatud tegemised olid plaanis juba varem. Püüame edaspidi elanikke oma tegevusest paremini teavitada.

Rohu 4 ja 6 majade ristumiskohal olevad väiksemad järved asuvad vastavate majade kinnistutel ja nende likvideerimise eest peaksid hoolt kandma kinnistute omanikud ise koostöös majahalduriga.

Aare Olgo,
Jõgeva abilinnapea

blog comments powered by Disqus