Kiri: Põllumajandusministeerium tihendab koostööd maaülikooliga

Põllumajandusministeerium ja Eesti Maaülikool kirjutasid reedel alla ühiste kavatsuste protokollile aastateks 2006-2010, et tihendada koostööd põllumajanduslike rakendusuuringute ja põllumajandusliku kõrghariduse edendamisel.

Põllumajanduslike rakendusuuringute osas peavad ministeerium ja ülikool vajalikuks spetsialiseerumist. Loomakasvatuse valdkonna rakendusuuringutega tegelevad jätkuvalt peamiselt Eesti Maaülikooli struktuuriüksused.

Taimekasvatuse valdkonnas suunavad Eesti Maaülikooli uurimisasutused oma tähelepanu aianduslike ja uute mittetoiduliste (eeskätt energeetiliste) kultuuride kasvatamise ja kasutamisega seonduvatele rakendusuuringutele. Põllumajandusministeeriumi uurimisasutused keskenduvad enam põllukultuuride sordiaretusele ning sellega seonduvatele rakendusuuringutele.

Taimebiotehnoloogia uurimiskeskuses EVIKA tehtavad rakendusuuringud viiakse üle Põllumajandusministeeriumi allasutusse. Samas jätkatakse aiandusliku ja mittetoidulise toorme tootmisega seonduvate taimebiotehnoloogia alaste uuringute edendamist Eesti Maaülikoolis.

Põllumajandusliku kõrghariduse edendamiseks jätkatakse koostööd olemasolevate õppekavade edasiarendamisel ja uute õppekavade väljatöötamisel. Kavas on arendada välja õppepraktika korraldamise süsteem. Samuti otsitakse võimalusi põllumajandusliku kõrghariduse populariseerimiseks ja töötakse välja põllumajanduslikku kõrgharidust omandavate üliõpilaste motiveerimise süsteem.

Ühiste kavatsuste protokollile kirjutasid alla põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja Eest Maaülikooli rektor Alar Karis.

Diana Kõmmus,
Põllumajandusministeeriumi
pressiesindaja

blog comments powered by Disqus