Kinnitati põllumajandusloomade kasvatamise toetuse ühikumäärad

Põllumajandusminister kinnitas 2006. aasta põllumajandusloomade kasvatamise täiendava otsetoetuse ühikumäärad.
Piimakvoodi kilogrammi eest makstakse toetust 26 senti. Ammlehma eest saab toetust 1784.80 krooni, ute eest 221.30 krooni. Lehma eest, kes ei kuulu piimakvoodi omanikule ning vähemalt 8 kuu vanuse pulli eest on toetuse määraks 759.90 krooni. Vähemalt 1 kuu vanuse vasika kohta saab toetust 151.98 krooni ning üle 8 kuu vanuse lehmmullika kohta 531.93 krooni.  
Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse 10. juuniks. Toetuse väljamaksmisega alustatakse pärast 27. juunit.
Põllumajandusministeerium otsib vähese tähtsusega riigiabi raames võimalusi, et tagada piimalehmi kasvatavatele väiketootjatele lehma eest sama suur toetus kui 2005. aastal.

blog comments powered by Disqus