Kiigemetsa koolis korraldati esimesed taliolümpiamängud

Kui kahel eelneval aastal on Kiigemetsa koolis koostöös Eesti Olümpiaakadeemiaga korraldatud kooliolümpiamänge, siis seekord jätkati traditsiooni ning võeti nõuks pidada maha esimesed taliolümpiamängud. Ettevalmistused kestsid terve kuu, mille käigus oli eriliselt tähtsal kohal olümpiaalaste teadmiste omandamine. Koolimajja pandi aegsasti välja infostendid, olümpiamängude ajaloo ja traditsioonidega aidati lapsi kurssi viia raamatukogu- ja klassijuhatajatundides. Õppealajuhataja Tuijo Küüts, kellel oli võimalus käia Eesti Olümpiaakadeemia korraldatud reisil Kreekas, valmistas reisi põhjal ette huvitava slaidiprogrammi. Olümpiaprojekti raames käidi ka Otepääl suusamuuseumis ning uue suusahüppetorni vaateplatvormil uudistamas.

Neli põnevat päeva

Nagu olümpiamängudele kohane, oli nende läbiviimiseks moodustatud olümpiakomitee, kuhu peale õppealajuhataja Tuijo Küütsi, huvijuhi Merje Talistu ja kehalise kasvatuse õpetaja Reino Hobolaineni olid arvatud ka Eesti Eriolümpia rahvuslik direktor Laive Poska, spordiliidu Kalju esimees Uno Valdmets, kooli käsitöö- ja aineõpetajate esindaja Meedi Ümar ning neile lisaks ka kolm õpilast.

Mängud avati pidulikult esmaspäeval. Avatseremoonial osalesid ka Laive Poska ja Uno Valdmets. Tervitama oli tulnud kogu Siimusti Algkooli pere. Esimese alana peetigi ära kahe kooli vaheline traditsiooniline võistlus “Vastlauisk 2008?, mida on ühiselt korraldatud juba viiel varasemal aastal.        

Teisipäeval oli aga Kuremaa päev. Sealsetel terviseradadel õnnestus kohtuda ka päris-talvega, see tähendab, et leidus nii palju lund, et sai ka mõned taliolümpiamängude võistlused maha pidada. Seejärel mindi ujulasse. Vello Pütsep oli Kiigemetsa kooli palvel välja pannud huvitava fotonäituse oma profijalgratturist poja Erki Pütsepa sportlaseteest ning ka oma lemmikala suusatamise kohta. Nii näitus kui ka Vello Pütsepa selgitused pakkusid lastele elavat huvi.

Järgnev päev pühendati kooli saalis sportimisele. Kuigi algselt olid kavas individuaalsed sprindivõistlused õpilastele ja õpetajatele kooli jalgpalliväljakul, orienteeruti ebasobiva ilma tõttu ümber ja lasti käiku alternatiivsed variandid, mis sugugi kehvemad ei olnud. Põnevust oli igatahes küllaga. Päeva teisel poolel oli spordisaalis võimalus võistelda ratastoolirallis, teiste laste abiga said täpsusvisetes kaasa lüüa hooldusklassis õppijad.

Neljapäeva hommikul tuli kooli tuntud sportlane Raul Olle ja veetis siin kogu päeva. Ta kõneles lastele suusatamisest, treeningutest ja oma sportlaseelust, osales kohtunikuna võistlustel ning elas võistlejatele kaasa. Klassidevahelistel võistlustel saalis matkiti osavalt talviseid spordialasid meeskonnasuusatamises, presendil kelgutamises jne. Lõpuks peeti ära ka väga oodatud  traditsioonilised õpetajate ja õpilaste vahelised saalihokivõistlused, mis seekord lõppesid 2:1 laste kasuks.

Ausa mängu nimel

Taliolümpiamängude pidulikul lõpetamisel said kõik osalejad mälestuseks osalejamedali, diplomi ja spetsiaalsed sokid, millele tikitud Taliolümpia ning Kiigemetsa kool. 150 paari sokkide tikkimiseks kulus õpetajatel Tuijo Küütsil, Merje Talistul ja Merily Allingul mitu nädalat! Alade võitjatele kuulusid muidugi veel võitjadiplomid. Iga klass sai kingiks laste omavalmistatud talispordimängude teemalise skulptuurikese.

Nädala viimasel päeval aga korraldati klassidevaheline viktoriin, et näha, mis lastel kuu aja jooksul meelde jäänud ning kas olümpiahariduse andmine ennast õigustas. “Väga hästi oli meeles,” kinnitas huvijuht Merje Talistu. “Võistlemistel on alati kõige tähtsamal kohal ausa mängu reeglid, mida alati meelde tuletada ja kinnistada oleme püüdnud. Peab ütlema, et neist osatakse ilusasti kinni pidada,” ütles ta.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus