Kiigemetsa Kool ja lastekodu Metsatareke sõlmisid koostöölepingu

Siimustis asuvad Kiigemetsa Kool ja lastekodu Metsatareke sõlmisid koostöölepingu, mille eesmärk on kaasa aidata mõlema asutuse töötajate enesetäiendusele, laste vaba aja sisustamisele ja tulevaseks eluks ettevalmistamisele.

Lepingu põhjal hakkavad kooli ja lastekodu pedagoogid ja sotsiaaltöötajad osalema ühistel koolitustel. “Selline enesetäiendamise korraldamine soodustab vastastikust kogemuste vahetamist, on igati kasulik ning ka ökonoomne,“ ütles Metsatarekese juhataja Marika Tekkel. Tema sõnul on Kiigemetsa Kool Metstarekest mitmete probleemide lahendamisel varemgi abistanud.

Koostöölepingut sõlmimise põhjuseks oli ka asjaolu, et mitmed  Kiigemetsa Kooli õpilased elavad Metsatarekeses. “Kindlasti soodustab leping ka kahe asutuste vaheliste õpilasürituste korraldamist,” märkis erivajadustega laste õppeasutuse direktor Urmas Paju.

Tema sõnul sõlmisid Kiigemetsa Kool ja lastekodu Metsatareke kolmeks aastaks raamlepingu, mida edaspidi veelgi täiendatakse.  

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus