Keskraamatukogu võtab arvuteid kasutusrendile

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil toetas volikogu Jõgeva Maakonna Keskraamatukogule 13 arvuti kasutusrendile võtmist.


Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul on praegu maakonna keskraamatukogu arvutipark võrdlemisi viletsas olukorras. Enam pole lugejate jaoks internetipunktis piisavalt arvuteid ja häiritud on ka  raamatukogu töötajate töö. Enamik arvuteid on keskraamatukogule ostetud 1998. aastal ning uuemad 2007. aastal.

Viimastel kuudel on keskraamatukogus loobutud vanade arvutite parandamisest, sest mõistlikum on võtta kasutusrendile uuemad mudelid. Maimu Kelderi kinnitusel lubavad ka kehtivad seadused arvuteid rentida.


Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul liigutakse praegu kiiresti e-raamatukogunduse suunas, seetõttu plaanitakse ka keskraamatukogus võtta töötajate jaoks rendile 13 arvutit, kusjuures kolme aasta pärast vahetatakse need uuesti välja. Rutt Rimmel usub, et uutele arvutitele pole kolme aasta jooksul tarvis teha tõsisemat hooldust ega remonti. Just sel põhjusel on sama teed läinud ka paljud teised raamatukogud.

Maakonna keskraamatukogu juht ei pea mõistlikuks hakata raamatukogule uusi arvuteid ostma, sest kolme aasta pärast tuleks need taas välja vahetada. 2007. aastal ostetud arvutid plaanitakse seada üles avalikku internetipunkti. Linnavolikogu liige Toivo Kroon küsis, kas poleks mõistlik  võtta arvuteid  kasutusrendile ka teistes Põltsamaa linna allasutustes.


Majandusnõunik Maimu Kelderi sõnul on seda teemat arutatud ning selline variant väärib tõsisemat kaalumist.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus