Keskööst Jõgeval alkoholi ei müüda

Eelnõus, mida tutvustas oma ettekandes  linnapea Viktor Svjatõ?ev, oli kavandatud alkohoolsete jookide müügi keelustamine kella 21-7. Linnapea märkis, et vägijookidega kauplemine hilisõhtustel ja öistel tundidel on soodustanud korrarikkumisi ja nõrgendanud turvalisust, millega on kaasnenud paljude linnakodanike  pahameel.   Sõnavõttude vooru vastaval teemal avas Rahvaliidu fraktsiooni liige Toomas Vahur, kes teatas, et müügikeeld linnavalitsuse pakutud kellaajast alates tekitaks vajaduse sulgeda Pae kauplus, mis praegu on maakonnakeskuse ainsa poena avatud keskööni, kolm tundi varem. Kui alkoholi poe viimastel lahtiolekutundidel enam ei müüdaks, hakkaksid nii mõnedki kliendid, kel tahtmine just seda kaupa osta, väljakutsuvalt käituma ning takistama kaupluse igapäevatööd.

Soovides firma ärihuvid ja saadikukohustused lahus hoida, taandas volikogu liige Toomas Vahur end alkoholi kauplemise piiramisega seotud päevakorrapunkti hääletamisest: Pae kauplus kuulub nimelt Jõgeva Majandusühistule, mille juhatuse esimeheks ta on.

Volikogu sotsiaalkomisjoni esimees, Keskerakonna fraktsiooni liige Peep Põdder ütles: “Arstina pooldan igati tervislikke ja karskeid eluviise. Ülearu ranged piirangud alkoholiga kauplemise suhtes viivad aga kergesti vägijookide müümiseni althõlma ja niinimetaud monopolide tekkimiseni. Samas pean oluliseks, et Jõgeval oleks kauplus, kust saab ka hilistel tundidel toidu- ja tarbekaupu osta. Leidub ju palju inimesi, kellel pingelise töö tõttu pole võimalik varasemal ajal kauplust külastada.”

Reformierakondlane, linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liige Peep Lillemägi tundis huvi, kas lisaks  kauplemise aja piiramisele on mõeldud ka alternatiivsetele võimalustele, näiteks noorte vaba aja huvitavamale ja mitmekesisemale sisustamisele, mis vähendaks alkoholi pruukimist ja aitaks kaasa turvalisema Jõgeva tekkimisele. Linnapea Viktor Svjatõ?ev märkis, et selliste võimaluste aktiivsem otsimine on igati vajalik.

Kolm ettepanekut

Lõpuks esitati hääletamiseks kolm ettepanekut. Linnavalitsuse ettepanek keelata alkohoolsete jookide jaemüük kella 21-7 poolthääli ei saanud. Seitsme häälega toetati Reformierakonna fraktsiooni pakutud varianti kehtestada alates 1. septembrist müügikeeld kella 22-7. Ettepanekut toetavad hääled tulid linnavolikogu Reformierakonna fraktsioonist, millesse nüüd kuulub ka endine Isamaliidu esindaja ärimees Jaano Terras. Olgu öeldud, et Jõgeva vallavolikogu keelas oma valla territooriumil alkoholi jaemüügi samuti kella 22-7.

Kinnitamist leidis kaheksa saadiku poolt toetatud Rahvaliidu fraktsiooni ettepanek keelata alkoholi jaemüük Jõgeva linnas kella 24-7, kusjuures selline kord hakkas kehtima kohe pärast määruse jõustumist. Rahvaliidu esindajate idee poolt hääletasid ka Keskerakonna fraktsiooni liikmed. Sel ajavahemikul on alkoholi jaemüük keelatud kauplustes; toitlustusettevõtetes võib seda müüa kohapealseks tarbimiseks.

Rahvaliidu fraktsiooni esimehe Heldur Lääne sõnul eeldasid nende fraktsiooni liikmed, et volikogule esitatav eelnõu on korralikult ette valmistaud ja vastu võtmiseks valmis. Tegelikult kulges arutelu aga seinast seina ja pigem inimlikul pinnal kui erakondlikul tasandil.

?Et alkoholimüügi küsimuses pole väikeses kohas lihtne otsuseid teha, seda näitas juba Jõgeva vallavolikogu hiljutine istung, kus tehti viimasel hetkel pragmaatiline otsus hoida oma ettevõtjat ja kehtestada piirang ajaks, mil kauplus niikuinii suletud. Ka Jõgeva linnas kippus määrus muutuma ühe kaupluse määruseks. Samas näitab müügistatistika, et keskööni avatud Pae pood on muutunud linnarahvale tõesti oluliseks toiduostmiskohaks. Ma ei tea, miks enamik volikogu liikmeid minu ettepanekut pooldas, aga on selge, et ainult nii oli võimalus seada mingigi seaduslik raam alkoholimüügile öisel ajal. Alkoholi liigtarvitamise ohjeldamisel tuleb aga tegelda veel teistegi meetmetega, nagu uute sportimisvõimaluste pakkumine ja paremate tingimuste loomine kultuurseks vaba aja veetmiseks. Samuti on vaja pöörata rohkem tähelepanu rehabilitatsioonile ja tööhõivele.”

Algab viinaralli

Reformierakonna fraktsiooni liige Peep Lillemägi arutles:

“Volikogul oli valida kahe variandi vahel. Esiteks piirata alkoholi müüki sarnaselt Jõgeva vallaga ja riskida sellega, et käibe vähenemisest tingituna suleb Pae kauplus uksed kaks tundi varem. Teine variant oli lubada müüa alkoholi keskööni ja riskida võimalusega, et valla ja linna teedel hakkab õhtusel ajal käima januste või juba joobes autojuhtide ralli Pae poodi vägijookide järele. Volikogu valis teise võimaluse. Loodetavasti tuleb politsei Jõgeva linnavolikogu poolt seadustatud viinaralli ohjamisega toime. Ise arvan, et Pae poodi saanuks avatuna pidada ka siis, kui seal viimastel tundidel alkoholi poleks müüdud.”

              Alkoholiga kauplemise aja piiramise teemalist määrust kommenteerisid nii linnavolikogu koalitsiooni kui ka opositsiooni esindajad.

“Pooldan alkoholi müügiaja piiramist, mis aitab kindlasti tõsta turvalisust,? ütles keskerakondlasest abilinnapea Aare Olgo. ?Ühtlasi arvan, et alkoholipoliitika peaks olema riigi pärusmaa. Piirangute kehtestamine üksikute omavalitsuste kaupa tekitab ainult segadust ja probleeme. Mis puutub teema käsitlemisse Jõgeva linnavolikogus, mis sai alguse linnapea algatatud eelnõust, siis arutelul tehti mitmeid häid ettepanekuid. Need, mis pääsesid lõpphääletusele, polnud minu arvates ehk kõige paremad. Ehk oleksime pidanud võtma asja arutamiseks täiendavat aega, mis võimaldanuks teha korralikult läbikaalutud otsuse. Nüüd on aga määrus vastu võetud ning kauplejatel ja ostjatel tuleb sellega arvestada. Mõistagi on määrusest kinnipidamise kontrollimisel ja turvalisuse hoidmisel suur vastutus politseil. Kuna neil ei piisa selleks aga alati jõudusid, tuleks tõsiselt mõelda munitsipaalpolitsei loomisele Jõgeva linnas.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus