Keskkonnauurimused konkursile

Osalema on oodatud üldhariduskoolide V-XII klasside ja kutseõppeasutuste õpilased keskkonnaproblemaatikat tutvustavate õpilasuurimuste, veebilehtede ja GLOBE’i programmi tegevust kajastavate töödega. Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.
Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes: V-VII, VIII-IX ning X-XII klasside ja kutseõppeasutuste õpilaste tööd. VIII-XII klassi õpilaste konkursitööd peavad põhinema koostaja(te) kogutud materjalil või GLOBE’i andmebaasil. V-VII klassi õpilaste tööd võivad olla koostatud ka ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal. Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles.
?ürii valib paremad tööd välja hiljemalt 23. aprilliks 2007. Nende autorid kutsutakse 4. ja 5. mail Suure-Jaani Gümnaasiumis toimuvale üleriigilisele õpilaste keskkonnakonverentsile, kus tublimatele antakse üle autasud.
GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) on üldhariduskoolidele mõeldud rahvusvaheline keskkonnaprogramm, mis ühendab lapsi, õpetajaid ja teadlasi kogu maailmast selleks, et tõsta inimeste keskkonna-alaseid teadmisi, suurendada Maa globaalsete probleemide teaduslikku mõistmist ja toetada kõrgemat haridusstandardit loodusteadustes ja matemaatikas. Lisainfot saab programmi kohta kodulehelt www.physic.ut.ee/globe/.

IMBI HENNO,
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse
loodusõpetuse, bioloogia ja keskkonnakasvatuse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus