Keskkonnaprojektidele küsitakse 844 miljonit

Keskkonnaprogrammi juhi Heiko Põdersalu sõnul olid taotluste arvult jätkuvalt ülekaalus keskkonnateadlikkuse, looduskaitse ja veekaitse valdkonna projektitaotlused. Kõige vähem esitati taotlusi kalanduse ning keskkonnakorralduse valdkonna projektide rahastamiseks.

Enam laekus KIK-ile taotlusi Tartu (84), Ida-Viru (71) ja Harju (70) maakonnast, kõige vähem Põlva maakonnast 23. KIKi Jõgevamaa esindusse esitati 67 maakondlikku taotlust, mille maht on enam kui 58 miljonit krooni. Kõige enam oli esitatud projektide hulgas keskkonnateadlikkust ning loodus- ja veekaitset puudutavaid.

KIK kontrollib taotluste vastavust keskuse nõukogu poolt kehtestatud finantseerimise korrale ning edastab seejärel nõuetele vastavad taotlused keskkonnaministeeriumile sisuliseks hindamiseks. Heiko Põdersalu sõnul on taotluste koostamise kvaliteet paranenud ning puudulike taotluste osakaal vähenenud.

?Kindlasti on kvaliteedi paranemises oma osa KIKi maakondlikel esindustel, kes pakuvad taotlejatele kohapeal tuge,? ütles Põdersalu.

Mittevastavaks tunnistatud taotlusi saab pärast puuduste likvideerimist uuesti esitada järgmises taotlusvoorus.

2007. aasta esimese taotlusvooru otsused teeb KIKi nõukogu veebruarikuus. Kokku jagab nõukogu toetusi kolm korda aastas. 2007. aasta järgmise, teise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2007.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus