Keskkonnaministeerium käivitas kodulehe ATVdega liiklejatele

Mootorsõidukijuhtidele looduses liikumiseks vajalikud juhised leiab koduleheküljelt aadressil www.envir.ee/atv. Lisaks leiab sealt muud olulist infot, näiteks ATV-dele lubatud sõidukohtade loetelu, teemakohased artiklid ja uudised ning ülevaate tüüpilisematest seaduserikkumistest.
?ATVd on muutunud viimastel aastatel populaarseteks hobisõidukiteks, kuid oskamatul kasutamisel võivad need kahjustada meie looduskeskkonda. Seega on ilmne vajadus selles vallas inimesi harida,? selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsleri kt Jaanus Kala.

Lisaks kodulehe käivitamisele on keskkonnaministeerium kokku pannud ka samateemalised infovoldikud, mida jagavad ATVde müüjad ja ATV-matkade korraldajad.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus