Kes on põliseestlased ?

Põlissoomlaste esilekerkimine hõimurahva hulgas viib mõttele, kes võiksid olla Eestis põliseestlased ja mis võiks olla nende missioon.

 Et eestlaste suhe riiklusega on olnud habras ja episoodiline,  pole mõeldav põliseestlaste sekkumine nii kõrgesse poliitilisse mängu, nagu on põlissoomlastel. Ent mingi missioon neil siiski on  ja seda püüamegi selgitada.

Eesti rahvas on  soome-ugri juurtega, kuid võõrvõimu valitsetud sajandite jooksul toimunud sisserändega segunenud ja väljakujunemata rahvusliku kindlustundeta. Seda  viimast  on läinud sajandi  omariikluse perspektiivis vaadelnud  ja selle üle muret tundnud Johannes Aavik 1917.  kirjatöös  “Rahvustunde nõrkusest Eestis” ja 1927. aastal: “Eesti omapärane kultuur ja rahvuslikud pahed (uustrükk ilmus Aaviku juubeliks).

 Põliseestlaste selgitamisel saab aidata tuntud teatritegelase Stanislavski eristamine, kes on kes näitlejatest? Tema sõnul on kahte liiki näitlejaid – ühed, kes armastavad ennast teatris ja teised, kes armastavad teatrit endas. Ehk ongi siin võti eestikeelsete  liigitamiseks  hiliseestlasteks ja põliseestlasteks?

Väikerahva  peamine missioon  teiste suuremate rahvaste hulgas on ennekõike olemas olemine ja alles siis osalemine maailma kultuuride mitmekesisuses. Rahva füüsilise olemasolu tagavad ühiskonna põhiüksused — perekonnad,  ennekõike jätkusuutlikud perekonnad. Viimaste  osa  rõhutabki  Jaan Kross: “ja lõppude lõpuks arvan juba refräänina, et meile on muust tähtsam oma poliitika iibe küsimuses.” Estofiil  Fanny de Sivers on lisanud sellele iibe ja kultuuri seose: “Nii kaua, kui püsib rahvas, kestab ka kultuur.”

 Juba 1938. aastal kirjutas K. Eenpalu: “On saabunud aeg, et Eesti valitsus kui ka seadusandjad on kutsutud esijoonelise tähelepanu alla võtma rahva sigivuse küsimuse. Peame oma elu edaspidisel ehitamisel  kõige ettevõetu juures  kaaluma, kas see soodustab või kahandab rahva  sigivust.”

Rahva sigivusel on otsustav osa tänapäevalgi. Ajavahemikul  1958-2008 on Eestis sündinud 638 569 ja surnud 625 467 eestlast ning  sündide ülekaal surmadest on  vaid 13 103 inimest. Sel ajavahemikul on  keskmiselt 20 protsendis eesti perekondades sündinud kolmandaid ja enamaid nn iibelapsi. Kokku vähemalt 127 710 last.  Väike rehkendus tõestab, et nende sündideta oleks eestlaste suremus ületanud sünde 114 607 võrra. Edasi rehkendades saame nimetatud ajavahemikus ka nendes perekondades kasvanud  eestlaste ligikaudse arvukuse 250 000 inimest!

 Need andmed annavad aluse  väita, et lasterikkad perekonnad ja neis kasvavad lapsed ongi põliseestlased. Nende missioon pole välja paista, esile tõusta ning osaleda poliitikas, vaid  märkamatuks jäädes püüda tagasihoidlikes materiaalsetes tingimustes ning kaaskodanike kõõrdpilkude kiuste (miks nii palju lapsi?) oma perekonnaelu jätkata alateadlikult, mõistes, et üha pingestuvas ühiskonnas  saavutatakse maksimaalne sotsiaalne atraktiivsus vaid  reproduktiivfunktsiooni arvelt.

Nendes oludes sünnitavad lapsi ja on jätkusuutlikud enamasti tavalised inimesed (täna kaotajad?) kes on andnud loobumisvõidu hierarhiaredelil ronimises. Hoolimata sellestki, et erinevalt eelmisest on tänane  Eesti Vabariigi Põhiseadus taandanud lasterikkad perekonnad vaid üheks rühmaks puuetega inimeste hulgas (p. 28). “Pikemas ajaperioodis tähendab see aga seda,  et tänastel atraktiivses sotsiaalses pakendis olijatel on oluliselt vähem järeltulijaid ning tulevik on tänaste kaotajate järeltulijate päralt.” (Mari Järvelaid,  Äripäev) Sest nad on armastatud ja nendes püsib kodutunne ka pärani ustega maailmas.

AGO TEDER

blog comments powered by Disqus