Kergliiklustee peaks ulatuma Aidu järveni

Juhtusin lugema, et Jõgeva vallas kavandatakse kergliiklustee ehitamist Siimustist Saduküla suunas. Kui see tee on mõeldud selleks, et Siimusti inimesed saaksid looduses oma liikumisvajadust rahuldada, siis loomulikult kuluks selline tee ära.

Arvan, et veel parema tulemuse saavutamiseks tasuks kergliiklusteede asukoha planeerimisel arvestada ka jalakäijate ja jalgratturite liikumissooviga ühest omavalitsusest teise ning piirkonnas juba olemas olevate ja ka kavandatavate kergliiklusteedega.

Kõigepealt on praeguseks olemas kergliiklustee Jõgeva linna ja Siimusti vahel.

Eriti suviti on silma torganud, et Siimusti-Kaave teel liigub palju jalgrattureid, sealhulgas palju lapsi, kes sõidavad Siimusti ja Aidu järve ( tuntud ka Kõpu veehoidla ja Puura järve nime all) vahel. Samuti on Aidu järv arvestatav ujumiskoht ka Jõgeva linna elanikele ning jalgrattureid-jalakäijaid on liikumas ka Jõgeva-Põltsamaa maanteel Aidu ja Jõgeva vahel.

Pakun välja, et kui rajatakse kergliiklustee Siimustist Saduküla poole, siis võiks tee-ehitus alates Siimusti-Härjanurme-Kaave ristmikust jätkuda Kaave suunas. Kui tee oleks olemas Siimustist Kaaveni, saaksid jalakäijad-jalgratturid turvalise tee tegelikult juba Jõgevalt Kaaveni.

Pajusi vallas valimised võitnud valimisliit lubab ehitada kergliiklustee Aidust Aidu järveni. Kui nüüd eelnimetatud teelõigud õnnestuks valmis ehitada, siis jääks veel lõik Aidu järve ja Kaave vahel, kus oleks kergliiklusteest kasu nii Pajusi ja Jõgeva valla kui ka Jõgeva linna elanikele ning kokku kujuneks kergliiklustee Jõgeva ja Aidu vahel, mis leiaks kindlasti aktiivset kasutust.

i

OLAV AUKSMAA

Pajusi valla Vägari külast

blog comments powered by Disqus