Kehtestati töötasu alammäär

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder tegi Põltsamaa vallavolikogu istungil ettepaneku kehtestada koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammääraks 980 eurot kuus. Maimu Kelder lausus, et valitsus on seadnud prioriteediks kohalike omavalitsuste motiveerimise õpetajate palkade tõstmisel. Esimest korda tehti seda ajavahemikul 1. september kuni 31. detsember 2017. aastal. Sel ajavahemikul pidid omavalitsused riigi toetuse saamiseks kehtestama alammääraks 840 eurot. Järgmisel aastal on üldhariduskoolide õpetajate palga alammääraks 1150 eurot. Need omavalitsused, kes soovivad järgmisel aastal saada toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmiseks, peavad kehtestama järgmisel aastal lasteaiaõpetajate palga alammääraks vähemalt 977,5 eurot kuus. Maimu Kelder lausus, et kui vallavolikogu tema ettepaneku heaks kiidab, tuleb see juba järgmise aasta jaanuaris esitada haridusministeeriumile. Vallavolikoguliikmed toetasid tehtud ettepanekut ja kehtestasid Põltsamaa valla lasteaiaõpetajate palga alammääraks 980 eurot kuus.

Käesolevaks aastaks eraldati riigi toetussummana Põltsamaa piirkonnas ühinenud nelja omavalitsuse lasteaiaõpetajate palga tõstmiseks 17 582 eurot. Puurmani valla keskmine kõrgharidusega lasteaiaõpetaja töötasu oli käesoleval aastal 636 eurot, Põltsamaa linnas ja Põltsamaa vallas 850 eurot ning Pajusi vallas 910 eurot. Eelmisel õppeaastal oli Eesti Hariduse Infosüsteemi andmatel täiskohaga töötavate lasteaiaõpetajate arv Põltsamaa linnas 38, Põltsamaa vallas 11, Pajusi vallas neli ja Puurmani vallas kaheksa.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus