Katastritoimikud pääsesid noatera pealt

Lähemal uurimisel selgus, et reovett majast välja viiva kanalisatsioonitorustiku tänavaaluses osas oli ummistus tekkinud ning kuna mõni kraanidest või WC loputuskastidest oli nädalavahetuseks jooksma jäänud, siis ujutas vesi üle hoone keldriruumid, kus asuvad elektrikilbiruum, maavalitsuse ja maakatastri arhiiv ning Estem Tehnikakaupade kauplus. Õnneks ei jõudnud vesi tõusta ei elektriseadmete ega ka arhiivitoimikuteni: maaerastamisdokumentide hävimine tekitanuks näiteks korvamatut kahju. “Aia tn 2 hoones on aegade jooksul paiknenud mitmesuguseid asutusi ning seetõttu on hoone eri osade elektri- ja kanalisatsioonisüsteemid rajatud eri aegadel ja eri põhimõtteid järgides,” ütles Jõgeva maasekretär Henri Pook. “Esmaspäevane avarii näitas, et kommunikatsioonide uuendamine on hädavajalik. Taotlesimegi möödunud aasta lõpus siseministeeriumi kaudu raha kõnealuse hoone elektriprojekti jaoks. Eelarvest jäi see küll saamata, ent loodame lisaeelarvete peale. Maakonna päästeteenistusele oleme aga väga tänulikud kiire ja asjatundliku abi eest uputuse likvideerimisel.” RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus