Kasv ehitusturul kiirenes veelgi

?III kvartalis tehti ehitustöid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes rohkem nii Eestis kui ka välisriikides,? märkis juhtivstatistik Merike Sinisaar. Välisriikides teostatud ehitustööde maht suurenes põhiliselt hooneehituse tõttu. Kohalikul ehitusturul tulenes kasv nii hoonete kui ka rajatiste ehitamisest. Ehitusettevõtted ehitasid omal jõul 7,2 miljardi krooni eest. Hooneid ehitati 4,6 miljardi ja rajatisi 2,6 miljardi krooni eest, mis on vastavalt 33% ja 21% rohkem kui eelmise aasta III kvartalis. Ehitisregistri andmetel lubati III kvartalis kasutusse 715 uut eluruumi, s.o 65 eluruumi rohkem kui aasta varem. Populaarseim elamutüüp oli korterelamu, kus asub rohkem kui kaks kolmandikku vastvalminud eluruumidest. Nõudlus uute eluruumide järele püsib ? III kvartalis anti ehitusluba 2435 uue eluruumi ehitamiseks. Kasutusse lubatud mitteeluruumide pind vähenes eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes. Enim lisandus uut tööstuspinda. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus