Kasepääl tehti ettevalmistusi Eesti ja Venemaa vahelisteks kalandusläbirääkimisteks

12. juunil algavad Pärnumaal Eesti ja Venemaa valitsuskomisjonide vahelised järjekordsed läbirääkimised kalandusalastest küsimustest Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel. Möödunud reedel Kasepääl toimunud nõupidamisel arutasid mitmete kalandusega seotud alade asjatundjad läbi põhimõtted, millest tuleks Eesti delegatsioonil lähtuda kokkuleppe sõlmimisel naaberriigi esindajatega. Peipsi kalureid esindavad läbirääkimistel Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu esimees Urmas Pirk ja Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

blog comments powered by Disqus