Kasepääl arutati kalandusolukorda Peipsi järvel

Kalandusteemalisel nõupidamisel osalesid ka selle valdkonnaga tegelevad ametnikud põllumajandus- ja keskkonnaministeeriumist, keskkonnainspektsioonist. Teadlasi esindas Väino Vaino Mereinstituudist. Keskkonnaministeeriumi nõuniku Lauri Vaarja sõnul oli mõttevahetusel juttu ka võimalusest tõsta järgmisel aastal ahvenapüügi mahtu. Vaarja märkis, et kaluritel paluti teha oma ettepanekud ees ootava jääpüügi ajalise pikkuse kindlaksmääramiseks. “Praegu on Peipsi kalavarude olukord selline, et kalandusettevõtted peavad jälgima teadlaste ettepanekuid, mille eesmärk on endiste püügiaegade taastamine,” märkis Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees Urmas Pirk.

Mõttevahetusel osales ka Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing, kes on Eesti ja Venemaa vaheliste kalandusläbirääkimiste komisjoni liige. Saksing märkis, et praegu on erinevatel ametkondadel ja õiguskaitseorganitel erinev karistusregister ebaseadusliku kalapüügi ohjeldamiseks. Tema arvates peaks kasutama aga ühtset registrit. “Musta kalaäri piiramisega tuleks tegelda märksa tõhusamalt,” arvas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus