Kasepää valla inimesed usuvad, et ühiselt tegutsedes ollakse tugevamad

Heiki Post kutsus üles valima igale külale oma külavanem ning pikemas perspektiivis moodustama mittetulundusühenduse, kuhu saavad kuuluda kõik, kellele koostegemine, Kasepää valla saatus ja parem käekäik oluline on, juhatusse aga kuuluksid külavanemad.

Omedu sai külavanema

Oma küla tutvustasid külavanemate kandidaadid, keda sel päeval küll veel sellesse ametisse ei kinnitatud. Heiki Post rõhutas, et oluline on see, et külavanemaks saaksid inimesed, kellel on küla üksmeelne või vähemalt väga valdav toetus.

Tänaseks on juba Omedule külavanem valitud. Heiki Posti sõnul oli kandidaate kokku kolm ja valituks ei osutunud eelnevalt üles seatud kandidaat Liia Ling, vaid hoopis Lembit Mangulson. Juba aprilli alguses toimub kokkusaamine Nõmmekülas, kus tõenäoliselt samuti külavanem valitakse.

Heiki Post ütles, et kõige olulisem on see, et külades on tekkinud diskussioon ja huvi külaelu edendamise vastu.

?Edasi tuleb minna samm-sammult, kiirustamata,? leidis Post. Tuleb asju edendada just nii kiiresti, kui rahvas selleks valmis on. Kõige tähtsam külaliikumise edendamisel on see, et toimiks korralik infovahetus külaelanike ja vallavalitsuse vahel.

Probleem number üks – prügi

Külakoosolekul selgus aga, et Kasepää valla külades on probleeme omajagu, üheks tähtsamaks neist on heakord, peamiselt prügi. Suur probleem on see, et möödasõitjad viskavad teinekord prügi lihtsalt autost tee äärde maha.

Meeste sõnul on suurimaks probleemiks mujalt, eriti Lätist ilusat loodust ja harrastuskalapüüki nautima tulnud inimesed, kes aga ümbritsevat keskkonda säästa ei taha või ei oska. Prügiga on ka see probleem, et seda ei olegi alati kuhugi panna: vald on küll siia-sinna üldkasutatavaid prügikaste paigaldanud, inimesed kurtsid aga, et nendega on probleeme: kord neid ei tühjendata ja kord need kaovad hoopis.

Heiki Posti sõnul ei tunneta aga inimesed tihti tegelikkust: ka majaelanikud ise peaksid prügiveo eest tasuma, mitte ainult vald ühiskondlikus korras. Vald peab seetõttu valima, kus ta prügikastide olemasolu ja tühjendamist finantseerib.

Tiheda külavanemakandidaat Jevgeni Bõstrov tõi probleemidena välja ka Peipsi järve äärse heakorra, samuti ei ole koduaiad tihtipeale sellised, nagu nad võiksid olla. Ka Tiheda küla vee kvaliteet ei ole kiita.

Metsaküla külavanemakandidaat Ants Anijago rääkis, et oleks hea, kui Kasepää vallas oleks tööpuuduse leevendamiseks aktiviseerimiskeskus, kus inimesed saaksid õppida esmaseid töölesaamise oskusi. Anijago tõi välja ka selle, et korda võiks teha külaplatsi ja kiige, kus saaks pidusid pidada.

Nõmmeküla külavanemakandidaat Sulev Kaijo ütles, et üks inimene ei suuda midagi üksi ära teha, küll aga peitub jõud ühises tegutsemises. Suurt tähelepanu tuleks pöörata vanematele inimestele, kes enam eluga iseseisvalt hakkama ei saa. Külaliikumise koordinaator ja Kasepää küla külavanemakandidaat lisas, et väga ilus oleks, kui külavanem ja ehk veel keegi leiaksid aega ja mahti ka eakate inimeste sünnipäevi meeles pidada ? neid õnnitlema minna ja ka kasvõi lilleõis viia.

Vanamemm ei leia teleriparandajat

Palju räägiti ka sellest, et rahvamajades võiks olla rohkem pidusid külaelanikele. Heiki Post tõi välja ka selle, et Raja külas asuva koolimaja võiks siduda ka külaliikumisega.

Kurdeti halva valgustatuse ja teede olukorra üle.

Heiki Post ütles, et üritus läks igati korda: rahvast tuli kokku üsna palju ning inimestele jõudis külaliikumise mõte lähemale. ?Siinsed inimesed on harjunud rohkem omaette ja pereringis tegutsema, seepärast oleme asja ka tasa ja targu ajanud,? leidis Post. Kõigepealt avaldati kohalikus lehes sissejuhatav artikkel, kus räägiti külaliikumisest üldiselt, seejärel otsiti aktiivseid inimesi, kellel on soovi, jõudu ja motivatsiooni asja vedada ning ka toetus külaelanike hulgas. Nii leitigi külavanemakandidaadid, keda tutvustati esmalt ajalehe vahendusel ja seejärel kohapeal. Külavanema valib aga siiski iga küla sellise, keda ta usaldab. Kui valitakse ka kahe küla peale ühine külavanem, on see täiesti aktsepteeritav. Nagu seegi, kui mõni küla omaette tahab jääda.

Suuremateks valuküsimusteks pidas Post heakorda, samuti sedagi, kui vanemal inimesel läheb näiteks televiisor katki ning ta ei tea, kuhu pöörduda. Probleeme on ka internetiühendusega.

Külaliikumise eestvõtja Heiki Post on põllumajandusettevõtja ja vallavolikogu . ?Küllap nüüd on sobiv aeg külaliikumise edendamiseks,? leidis Post ja rõhutas, et ta on küll eestvõtja, kuid heade abiliste ja mõttekaaslasteta ei tee midagi ära.

Initsiaatoril on hea meel, et Kasepää valla probleemid ja külaelu edendamine on südamelähedane ka neile, kes elavad praegu mujal, kuid on piirkonnaga seotud ? neil on siin suvila või lapsepõlvekodu.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus