Kas teiegi saite kutse toitumisuuringule?

Käesoleva aasta jooksul saavad tuhanded  Eestimaa inimesed postkasti kutse osaleda üleriigilisel toitumisuuringul.

Meie toidulaud on viimaste kümnenditega päris palju muutunud. Kuidas täpsemalt ja mida eestlane täna sööb, sellele Tervise Arengu Instituut käimasolevas uuringus vastuseid otsibki. Toitumine on üks tähtsamaid tervise alustalasid ning just taoline suuremahuline uuring aitab Eesti inimeste toitumisharjumusi mõista. Näiteks on meil tõsiseks probleemiks tõusmas ülekaalulisus ja rasvumine, suurenenud on allergikute hulk, tõusnud suhkruhaigete osakaal ja jätkuvalt on enneaegse surma peamisteks põhjusteks südame-veresoonkonna haigused ja vähktõbi. Need haigused on kas otsesemalt või kaudsemalt seotud toitumisega.

Rahvastiku toitumise uuring võimaldab jälgida muutusi  toitumise mustrites, tuvastada tarbijaid, kellel esinevad toitumisest tulenevad terviseriskid ning välja töötada riigipoolseid meetmeid. Uuringus  saavad osaleda vaid need, kes on sattunud uuringu juhuvalimisse ja saanud vastava teavituskirja. Kutse uuringule võivad saada isegi väikelapsed. Soovime koguda andmeid ligi 9000 eestimaalaselt vanuses neli kuud kuni 74 aastat, kes esindavad oma vanuserühma, sugu, rahvust ja elukohta. Uuringus osalemine on anonüümne, üksikisiku andmeid ei uurita. Samas on iga üksikisiku panus äärmiselt oluline nii uuringu läbiviimiseks kui ka hilisemaks tulemuste tõlgendamiseks, et edendada eesti rahva tervist.

  andmete saamiseks palume, et  vanemad peaksid laste eest toitumispäevikut.

Kõik osalejad saavad soovi korral oma kahe uurimise all olnud päeva toitumise kohta tagasisidet, et teada, kas ja kui tervislikult nad toituvad.

Uuringu esialgsed tulemused avaldatakse 2015. aastal.

Uuringu läbiviimist toetavad Euroopa Toiduohutusamet, Põllumajandusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fondi programm TerVE, mida viib ellu SA Eesti Teadusagentuur.

Lisa vaata siit: http://www.tai.ee/toitumisuuring

 

EHA NURK,

Tervise Arengu Instituudi vanemteadur

blog comments powered by Disqus