Kas tahad olla Hea Peremees oma metsale?

Olla hea erametsaomanik on oskus majandada oma metsa alalhoidlikult ja järjepidevalt, et metsamaa oleks pidevalt kaetud, nii et ka tulevastel põlvedel oleks metsa.

Hea erametsaomanik peab tundma Metsaseadust, metsa kaitse-eeskirja, peab omama ja oskama lugeda metsaomaniku “piiblit” ehk metsamajandamise kava ja selle järgi ka tegutsema. Erametsaomaniku teha on, et Eestimaa jääks ikka metsade maaks.

Mets nõuab selle omanikult hoolt, oskusi, tähelepanu, teadmisi ja ka palju kulutusi.

Siin tuleb appi Sihtasutus Erametsakeskus, andes metsaomanikule nõu, abi ja katab osaliselt metsale tehtud kulutused.

15 tundi aastas on nõuanne erametsaomanikule tasuta – SA EMK tasub nõustaja töö.

Abi pakuvad ühistud. Ühistu liikmel on lihtsam olla kursis SA EMK poolt pakutavate toetustega ja on lihtsam neid taotleda; vormistab piirkonna tugiisik.

Selleks, et kõik Jõgevamaa erametsaomanikud teaksid, milliseid võimalusi pakub SA EMK erametsaomanikele metsade majandamisel, mida teha, et need võimalused ära kasutada, millest alustada, kelle poole pöörduda, korraldavad Jõgevamaa erametsaomanike organisatsioonid (MTÜ Põlismets, MTÜ Saare Valla Erametsaomanike Ühing, Palamuse Metsaselts) 9. veebruaril 2006 Mustvee kultuurikeskuses algusega kell 10.00 ülejõgevamaalise nõupakkumise päeva.

Põhiteemaks on toetused ja nende taotlemine, samas on võimalik astuda ühingu liikmeks, võtame vastu metsamajandamise kavade taotlusi, kohal on ka Jõgevamaa erametsaomanike atesteeritud nõustaja Aivar Maisväli (nõu saamiseks saate aja kokku leppida) ja erametsaomanike organisatsioonide esindajad Virve Eres, Aivar Lääne, Ain Malm.

Nõu jagavad ja tekkinud küsimustele vastavad SA EMK projektispetsialistid Annika Jordanov, Andres Orula, Taavi Petersell.

PILLE MITT,
Jõgevamaa erametsaomanike tugiisik

blog comments powered by Disqus