Kas märkad, et käes on jõulud?

Sõitsin autoga kodu poole ja püüdsin leida mõtet, millest kirjutada. Panin mängima kasseti jõululauludega, et jõulumeeleolu tekitamise abil häid mõtteid saada. Ometi ei olnud sellest abi. Tasandasin hoogu, kergitades gaasipedaali. Nüüd hakkasin märkama auto akna taga olevat ilu. Ka mõtted läksid liikuma. Äkki taipasin, kui palju meie ümber jääb märkamatuks seetõttu, et me aina kiirustame. Kiirus haarab kogu meie tähelepanu oma meelevalda.

Kaunid hetked inimese elus on sageli kui kiirelt mööda lendavad ilusad paigad, kadudes peaaegu märkamatult. Silmanurgast korraks tabad, et midagi oli, aga ei saa rohkem enam uurida ega tagasi vaadata. Mul on kiire. Tihtipeale püüame endid vabandada väljendiga: mul on kiire, väga kiire.

Ilusat jõululist mõtet otsides taipasin, et see jäi kätte saamata kiirustamise pärast. Vahel võib meile kiirustamine isegi meeldida. Öeldes, et mul on kiire, tunneme end tähtsana. Kas enese tähtsana tundmine kaalub üles selle, millest me ilma jääme või millisesse ohtu endid seame? Avariid liikluses juhtuvad sageli suure kiirustamise tõttu. Ollakse hajameelsed, pea tegeleb tuhande asjaga korraga. Paljud koduse elu traagikad on ka just kiirustamisega seotud. Pole aega lastele, abikaasale ja lähedastele.

Inimesed ruttavad oma teedel. Kuna liikluses valvab korda politsei, paneb see nii mõnegi kuulekamalt kulgema. Kus on aga meie elu politsei? Kes võtab meid rajalt maha, kui üleliia tõmblema kipume? Siinkohal peaks inimesel endal olema tarkust, mis võimaldaks tajuda oma elu eesmärki. Inimese päästmise huvides võib vahel ka Jumal sekkuda.

Looja loodud korra järele peab inimene tegema palehigis tööd. (loe Piiblist! Ms. 3,19). Aga veel enne, kui inimene tööle saadeti, sai ta kaaslaseks teise inimese, sest ei ole hea, et inimene üksi on (1Ms.2,18). Kaaslane anti teise inimese meeleheaks, kuid kiirustades võime ta unustada või koguni kaotada. Ilmselt oleme oma elus nii mõndagi inimest pahandanud, vabandades, et mul on kiire, ma ei saa rohkem sulle aega pühendada. Ent inimene ei ole nii tugev, et ta kõigega üksi toime tuleks.

Selles mõttes on jõuludel täita oluline koht. Jeesus tuli tooma rahu inimestele ja toetama murelikke, rõõmustama koos rõõmustajatega.

Jõulude ajal ongi õige aeg teha oma hinges läbivaatust. On aeg otsida tunnet, mis ei ole üksnes asjades ja ümbritsevas lumes, vaid meie endi korrastatud elus. Soovin Sulle siis rahu, oskust hoogu maha võtta, vaadata, nautida ja tunnetada! Jõulud tulevad Sullegi. Jeesus on sündinud, et Sinu hing võiks rahu saada. Ta käib ka täna su kõrval ja ootab kannatlikult, millal taipad pöörduda Tema poole ning annad talle loa astuda oma ellu.

Võtkem aega märgata erilisust nende pühade ajal, mis kajastavad inimese suurimat igatsust ? tunda end hoituna, märgatuna.

Soovin kõigile rahulikke ja õnnistatud jõulupühi!

EELK Põltsamaa koguduse õpetaja
Markus Haamer

blog comments powered by Disqus