Kas lapse esimesse klassi mineku puhul on töötajal õigus vaba päev saada?


Kehtiv töölepingu seadus ei kohusta tööandjat andma vaba aega töötajale, kelle laps läheb esimesse klassi. Samas võimaldavad paljud tööandjad seda reeglitega töökorraldusele või poolte kokkuleppel, seega juhul, kui ettevõttes on olemas reeglid töökorraldusele või sisekorraeeskirjad, tasuks sealt järele vaadata, ehk on ka selline õigus.

Juhul, kui tööandja ei ole nõus andma töötajale vaba päeva esimese koolipäeva puhul ja töötajale ei tule sellist õigust ka näiteks töö sisekorraeeskirjadest, töötaja tööandjalt seda nõuda ei saa. Samas ei tule lapse kooliminek vanemale ootamatult Töötajal on eelnevalt piisavalt aega, et sel teemal tööandjaga nõu pidada, oma soovist teada anda ning sobivad lahendused leida.

Nii töötaja kui tööandja peavad teineteise suhtes käituma heas usus, mõistlikult ja teise poole huvidega arvestades. Seega, kui töötaja teatab tööandjale piisavalt varakult soovist saada lapse esimesse klassi mineku puhul vaba aega, peaks mõistlik tööandja talle seda ka võimaldama.

i

SANDER SÕÕRUMAA, tööinspektsiooni teabeosakonna avalike suhete peaspetsialist

blog comments powered by Disqus