Kas kümne võrguga püügiõigusega on võimalik toime tulla?

Kaimur Nurk,
Füüsilisest isikust ettevõtja

Piiratud püügiõiguse kaotamisel, võimalusega hakata kutseliseks kaluriks sain ajaloolise õiguse püügiks kolme nn kaldavõrguga ja kahe mõrraga? Nende püügivõimalustega ma end küll kaluriks pidada ei saa. Seetõttu osutan püügiteenust OÜle Kalameister. Erinevatel aastatel olen saanud firmalt võimaluse püüda 10-20 võrguga.

Needki püügivõimalused ei taga jätkusuutlikku elu. Seetõttu tegelen tasapisi ka puhkemajanduslike teenuste osutamisega ning plaanin püügiõigust juurde osta. Juurdeostmisega on mure. Praegu oman ajaloolist püügiõigust Tartu maakonnas. Juurde osta saaksin aga Jõgevamaalt. Praeguse püügilubade väljastamise juures jääks aga mõlemast maakonnast püügivõimalus vähem kui kümne võrguga. Tegelikult on mõlemale loale kantud veealana Peipsi ja siin ma ka tegelikult püüan.

Fjodor Ple?ankov,
Kallaste Kaluri tegevjuht

Meil on  Peipsi mastaabis suur firma. Omame kalatööstust, sadamat ja  ajaloolist püügiõigust nelja mutnikuga, 316 võrguga ja 160  erineva mõrraga.

Me ei ole kunagi kandnud püügiloale alla kümne võrgu, sest kalurile ei tasu niisugune püügikorraldus ära. Kulud järvel käimiseks (kütus) ja investeeringud (paat, püünised) on väga suured. Meil on püsikaader, kes kõik tahavad ka järgmistel aastatel oma valitud tegevusega  peret toita. Seetõttu ei riku nad kalapüügieeskirju ega pane lubatust rohkem võrke püügile. Et viimastel aastatel on piirangud kalapüügile olnud väga pikaajalised, siis on enamikel kaluritel püügiloale kantud vähemalt 20 võrku. Püügiajal teenivad  nad oma pere lauale leiva, aga ega  suurt sellest teenistusest muuks otstarbeks jää.

Lauri Schmidt,
Suvekodu omanik Peipsi ääres

Mul on järve ääres suvekodu ja püüan suve ikka siin olla. Sellel ajal tahaksin mõnikord nii oma tarbeks kui külalistega võrku järve panna. Olulisem kui saak on

see võimalus, elamus ja põnevus. Kalalkäik taastab jõudu paremini kui jõusaalis käimine. Elatise teenimine see pole.  Muretsetud on püünised ja paat. Muidugi saab harrastusvõrguga püügiks kalastuskaardi muretseda, kuid see on  küllalt juhuslik; kas jätkub või ei jätku. Plaanin ajaloolist püügiõigust  osta. Kolme võrguga püütud kalast kipub väheks jääma, eriti kui peretuttavad-sõbrad linnast külla tulevad.

Muidugi oleks riigil õigem lahendada rannaelaniku püügiõigus mingil muul moel, mitte raisata kutselise kalapüügi õigust.

Jüri Vooder,
Kasepää vallavanem

Praegu on püügivõimalused jagatud Peipsil suure arvu püüdjate vahel. See printsiip ei võimalda õieti kellelegi jätkusuutlikku tegevust. Suurtel firmadel tööstused seisavad, sest kala ei  jätku. Kolme võrguga püüdjatel ei jätku kala oma pere laualegi. Elatist peavad nad teeenima millegi muuga. Segane olukord on viinud selleni, et noored enam kaluriametit valida ei taha ja lähevad mujale tööle.

Vajalik on Peipsi kalandusse investeerida ning erinevate sihtrühmadega läbi arutada pikemaajalisem kalanduspoliitika. Praegu võetakse riigi tasemel vastu otsuseid seinast seina. Peaaegu viis aastat tegelesime sellega, et määratleda kutseline kalur ja kehtestada kümne võrgu nõue. Nüüd otsitakse võimalusi, et seda tühistada.

Margus Narusing,
OÜ Latikas tegevjuht

Kutselise kalurina pean  õigeks, et loale kantakse ühe kaluri kohta vähemalt kümne nakke- või raamvõrguga  püügivõimalus. Praegu ei keela mingi õigusakt kanda loale kolme kalurit ja kui loal on kümne võrguga püügiõigus, siis tegelikult on kaluri kohta vaid kolm võrku.

Põllumajandusministeerium arvestab  keskmised esmakokkuostuhinnad (mille järgi arvutatakse püügiõigusetasud ja tehakse mitmeid analüüse) vabariigi keskmisena. Merest püütava koha ja ahvena esmakokkuostuhinnad on kõrgemad kui Peipsi kalal. Nii lähevad nihkesse püügiõigusetasud ja ka muud näitajad, näiteks kaluri keskmine sissetulek.

German Best?astnõi,
Germani talu omanik

Meie talu põhisissetulek tuleb kurgist. Kalapüügivõimaluse ostsin 2006 – 2007. Praegu on talul  ajalooline püügiõigus püügiks 12 võrguga kaugemal kui  kilomeeter /500 meetrit ja ühe mõrraga mõrrajadas.

Kalapüügiga hakkasime tegelema seetõttu, et väärtustada piirkonna ajaloolist elulaadi. Külla tulnud sugulased ja koostööpartnerid tahavad kala. Kala hankimine oli aga väga keeruline. Seetõttu saigi otsustatud osta ajalooline püügiõigus. Püütud kala kulub endale ära., mõnikord tuleb veel juurdegi osta.

blog comments powered by Disqus