Kampaania ajal saab autoromud tasuta ära anda

Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala tänavune teema on ohtlikud jäätmed. Eesti võtab sel korral fookusesse hüljatud ja lagunevad autod ehk autoromud. Kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuse Liit ja Kuusakoski AS romud üle Eesti tasuta ära.


Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ettevõttes, kel on selleks õigus. See tuleb viia kas autode maaletoojale või eelpool mainitud käitluslube omavasse ettevõttesse.

Igasuguste jäätmete jõudmine õigesse kohta on vajalik selleks, et säästa ökosüsteemi ja suunata võimalikult palju materjale uuesti ringlusse. Ohtlikud jäätmed on ses mõttes keerulisem grupp, et inimesed kas ei tea, mis sinna kuuluvad, või siis ei tea, kuhu need viia. Meie selle nädala eesmärk on korrutada ohtlike jäätmete põhitõdesid seni, kuni see meelde jääb ja selgeks saab.

Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev romu rikub mitte ainult koha väljanägemist, vaid on ka keskkonnale ohtlik. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust sellest tehakse midagi uut.

Ohtlike jäätmete kampaania raames viivad autoromu ära Eesti Autolammutuse Liit ja Kuusakoski AS. Lisainfot saab Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660 või Autolammutuse Liidu telefonilt 51 88 213.

Keskkonnaministeerium paneb kõigile südamele, et kindlasti ei tohi romu omaalgatuslikult lammutada ega anda see üle n-ö suvalisele inimesele, kel pole ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ega jäätmeluba. See on seadusega keelatud ja ka karistatav.

KADRI KAUKSI, keskkonnaministeeriumi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus