Kamarisse tuleb veelauakeskus

Põltsamaa Vallavara OÜ sõlmis veebruari viimasel päeval lepingud ettevõtjatega, kes hakkavad välja ehitama Kamari veelauakeskust.


Snow & Wakeboard Solutions OÜ hakkab rajama Kamari järvele ringkaablisüsteemi ning Embach Ehitus OÜ hakkab projekteerima ja ehitama pargi tegevust toetavaid hooneid. Kokku 1,37 miljonit eurot maksvad kaablisüsteem ja hooned peavad olema valmis 2020. aasta suveks.

Tööde tulemusena valmib järvele 643 meetri pikkune ringsüsteemiga veesuusa ja -laua kaabelpark, kus on võimalik sõita kiirusega kuni 50 km/h. Parki saab korraga kasutada kuni kaheksa sõitjat ja rajale on paigutatud 16 erineva raskusastmega hüppeelementi. Kamari veelauapargi pea- ja abihoone on aga kavandatud sellisena, et seal on võimalik ka süüa, tähistada sünnipäevi ja korraldada väiksemaid seminare ja koolitusi.

„Nii administratiivhoone kui ka ringkaabli hangete esmased pakkumused laekusid juba oktoobris, kuid kuna ehitusmaksumused ületasid oluliselt eeldatavat maksumust, järgnes sellele mitmeetapiline ja mitmekuine läbirääkimiste periood,” ütles Põltsamaa vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Kristi Klaos.

2018. aasta oktoobris sõlmis Põltsamaa Vallavara lepingu kahemastilise kaablipargi rajamiseks järvele. Osa seadmeist on juba Põltsamaale jõudnud ja neid on katsetatud Kuningamäe tuubirajal. Järvele jõuavad need suve alguseks, lisaks mastidele ja kaablitele paigaldatakse sinna ka obstaaklid ja hüppeelemendid.

Kogu veesuusakeskuse väljaarendamiseks sai Põltsamaa Vallavalitsus 1,582 miljonit eurot toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoorust. Põltsamaa valla omaosalus projektis on 400 000 eurot.

Toetuse abil on kavas Põltsamaa valda Kamarisse rajada järvepealne veesuusa- ja lauakeskus, mis on Eestis ja naaberriikides ainulaadne aastaringselt avatud ringsüsteemiga veel ning lumel lauatamise ja suusatamise kaabelpark. Pargis hakkab olema veepealne seiklus- ja takistusrada, vabaajaatraktsioonid ja neid toetav taristu.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus