Kalurite esindajad toetavad GPS- süsteemi kohustuslikuks muutmist

 

Peipsimaa kalandusringkondades suhtutakse pooldavalt valitsuses heakskiidu pälvinud kalapüügiseaduse eelnõusse, mille põhjal on Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel kõigil kutselistel kalapüügilaevadel alates 2015. aasta septembrist kohustuslik kasutada GPS jälgimissüsteemi.

Kalameister OÜ püügijuht Aivo Kähr märkis, et nõue GPS jälgimissüsteem kasutusele võtta kalandusettevõtlust ei takista, küll aga aitab piiri panna ebaseaduslikule kalapüügile. “Oma põhjanootadele ja mootorsaanidele paigaldasime GPS-seadmed juba mõned aastad tagasi.  See võimaldab ka firmasiseselt jälgida, et püük toimuks seaduskuulekalt, ning ühtlasi kindlustada kalurite turvalisust,” lisas ta.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse esimees Urmas Pirk märkis, et kohustus GPS-seadmeid kasutada aitab tugevdada korda järvel ja võimaldab kiiremini kindlaks teha ebaseadusliku püügi. Pirgi sõnul on GPS jägimissüsteemide kohustuslikuks tegemine kalurite nõupidamisel arutlusel olnud ja leidunud on nii poolehoidjaid kui ka kritiseerijaid.

“Peipsi Kalurite Ühing on teinud valitsusasutustele ettepanekuid GPS jälgimissüsteemi kohustuslikuks muutmiseks. Kui põhjanoodaga püüdvatel laevadel on praegu enamasti GPS- seadmed peal, siis mõrra ja võrguga püüdjad on olnud senini sisuliselt kontrollimatud. Kui keskkonnainspektsioon teeb kevaditi järvepuhastust, siis näeme, kui palju neid võrke välja tõmmatakse. Korraldus GPS-seadmeid kasutada loob keskkonnainspektoritele paremad tingimused oma ametiülesannete täitmiseks,” ütles Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

Urmas Pirgi sõnul rahastab GPS jälgimisseadmete muretsemist kalalaevadele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus