Kalmistukultuuri hoidmiseks kulub sadu tuhandeid kroone

Muinsuskaitseameti peainspektor Ilme Mäesalu tõi oma ettekandes esile Jõgevamaa kalmistute omapära.

Nõupidamisel viibinud omavalitsusjuhid andsid ülevaate korrastus- ja ehitustöödest piirkonna kalmistutel. ?Torma kalmistul tehakse tööd alates 2002. aastast. Praegu jätkame kalmistuhoone rekonstrueerimist,? ütles Torma vallavanem Riina Kull.

Jõgeva vallavanema Saima Kalevi sõnul läheb Laiuse ja Siimusti kalmistu korrashoid vallale piisavalt kulukaks. “Korra hoidmiseks kulub juba 200 000 krooni, millegi arendamiseks läheks aga vaja hoopiski suuremat raha. Väiksemad kalmistud on Mõisakülas ja Ädlikus. Väiksuse tõttu kavatsesime Ädliku kalmistu koguni sulgeda, kuid alles hiljaaegu toimus seal uus matus. Eeltoodut arvestades vajab seegi kalmistu korrastamist,” märkis Kalev.

Nõupidamisel osalenud külastasid ka Laiuse kalmistut, kus Jõgeva vallavalitsuse keskkonna- ja heakorraspetsialisti Raili Uustalu ja Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektori Helju Sihveri eestvedamisel hiljuti heakorratöid tehti.

Muinsuskaitseameti peainspektor Ilme Mäesalu andis ülevaate kalmistuseaduse eelnõust ja sellega kaasnevatest muudatustest omavalitsustele ja kirikukogudustele. Seaduseelnõu kajastab ka kalmistute haldamist, vastavasisuliste andmebaaside loomist, lepingute sõlmimist ja palju muudki.

?Omavalitsusjuhina ootan, et kalmistuseaduse eelnõu seadusena peagi vastu võetakse, sest see võimaldaks teatud asjad paika panna,? ütles Torma vallavanem Riina Kull

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus