Kahtlustatakse ka Robert Närskat

Marge Püss ütles Vooremaale, et Robert Närskale esitati kahtlustus Karistusseadustiku paragrahv 308 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises, mis käsitleb üleskirjutatud vara nõuete kasutamise rikkumist perioodil 2006. aasta aprillist maini. “Vastava kuriteo eest on ette nähtud rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. Ise pole ma Robert Närskaga kohtunud, kahtlustatava kuulas üle uurija ja juures viibis ka kaitsja,” ütles Püss. Vooremaale teadaolevalt on summa, millega Närska on ebaseaduslikult käitunud, 5 miljonit krooni.

Prokurör Püssi sõnul on Närskale esitatud kahtlustus sarnane teisele AS Werol Tehased juhatuse liikmele Helmo Hainsoole esitatud kahtlustusega. Samuti Weroli juhatusse kuulunud Henn Ruubelile esitatud kahtlustus on veidi teistsuguse sisuga.

Marge Püss avaldas arvamust, et Robert Närska, Helmo Hainsoo ja Henn Ruubeli võimalikku süüd hõlmava kriminaalasja menetlemine ei tohiks kesta kuigi kaua. “Nimetatud kahtlusaluste vahi alla võtmiseks ei näe ma prokurörina mingit vajadust ega alust. Vahi alla võtmise taotluse esitamine kohtule oleneb sellest, kas on põhjust arvata, et isik paneb toime uusi kuritegusid või hoidub kõrvale kriminaalmenetlusest. Nii Hainsoo, Närska kui ka Ruubeli osas seda kahtlustust meil praegu pole. “

Robert Närska ja Helmo Hainsoo kaitsja, advokaadibüroo Valge & Uiga vandeadvokaat Li Uiga märkis, et tema kahtlusalused ennast süüdi tunnistanud pole, kuid pidas kriminaalasja kommenteerimist veel varajaseks.

Robert Närska oli varem AS Werol Tehased juhatuse liige koos Helmo Hainsooga. Pärast mõnda aega ettevõtte juhatusest eemalolekut kutsus firma erastanud Rein Kilk ta möödunud aasta 3. augustil taas juhatusse. 30. novembril kutsus ettevõtte nõukogu aga Närska taas juhatuse liikme ametist tagasi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus