Kahes vanuserühmas läks võit jagamisele

Nädal tagasi Põltsamaa Ühisgümnaasiumis peetud Jõgeva maakonna kooliansamblite võistulaulmisel suudeti üks ja ainus võitja välja selgitada vaid keskmises vanuserühmas, noorimas ja vanimas läks esikoht jagamisele.

II-V klasside vanuserühmas poolitati võitjaau Siimusti Lasteaed-Algkooli IV-V kl ansambli (juh Ingrid Orgulas) ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi IV-V kl ansambli (Meeli Nõmme) vahel, kolmanda koha vääriliseks tunnistati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poisteansambel (Meeli Nõmme).

VI-IX klasside vanuserühmas tuli võitjaks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi VII-VIII kl ansambel (Hille Martin) Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poisteansambli (Meeli Nõmme) ja Jõgeva Gümnaasiumi VI-VII kl ansambli ( Riina Lind) ees.

Gümnaasiumiastme ansamblite hulgas jäid esimest-teist kohta jagama Põltsamaa Ühisgümnaasiumi neidude ansambel (Meeli Nõmme) ja Jõgeva Gümnaasiumi meesansambel (Maret Oja).

Lisaks auhinnakohtadele andis zhürii, kuhu kuulusid Jõgeva Muusikakooli direktor Merike Katt, Põltsamaa Muusikakooli õpetaja Õie Aruoja ja maakonna muusikaõpetuse ainesektsiooni esimees Mare Talve, välja rea eripreemiaid. Nii et ühel või teisel viisil said tunnustatud kõik: ainult 14 ansamblit võistulaulmisel ju osaleski. Esinejate vähesuse põhjuseks pidas Mare Talve seda, et koolidel napib praegu raha nii ringijuhtide tasustamiseks kui ka transpordikulude katmiseks. Samas on palju ka selliseid muusikaõpetajaid, kes ei tegelegi ansamblitööga või kes ei julge/taha oma ansamblitega võistlema tulla.

“Viskasime Põltsamaal kurba nalja, et maakondlik konkurss kipub enam-vähem Põltsamaa-Jõgeva maavõistluseks kujunema,” ütles Mare Talve. “Arutasime ka seda, et võib-olla peaks võistulaulmise asemel lihtsalt festivali tegema: siis läheks osalejate ring ehk laiemaks.”

Kiitust väärivad Talve sõnul aga kõik, kes Põltsamaale võistlema tulid. Võistulaulmise toetamise eest on korraldajad ja osalejad tänulikud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidule.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus