Kahekümneaastasse Esku kooli jätkub lapsi ka tulevikus

Möödunud laupäeval  toimusid kahekümnenda aastapäeva pidustused Esku lasteaed-algkoolina alustanud ning  praegu  Esku-Kamari  koolina tegutsevas õppeasutuses.  Noorte perede arvukus paikkonnas annab lootust, et nii lasteaeda kui ka kooli jätkub lapsi ka tulevikus.

Haridusasutuse direktori Eda Miljandi sõnul on Esku-Kamari kool kahekümne aasta vältel andnud tugeva alus- ja alghariduse paljudele piirkonna lastele. 

Järelkasvu jagub

“Tänavu õpib meie koolis 45 õpilast, millest 41 Eskus ja neli Kamaris, lasteaialapsi on 55.  Kõige rohkem õppureid (108) oli Eskus 1999. aastal Koolimaja ehitades peeti silmas, et valmiks viiekümnele kooliõpilasele ja sama suurele arvule lasteaialastele  sobiv hoone.  Tegutseme kindlasti edasi, sest järelkasv on tulemas ja lähiümbruses jagub noori peresid,” lisas Miljand.   

2004. aastal ühinesid Esku lasteaed-algkool ja Kamari lasteaed Esku-Kamari kooliks. “Kahe kooli vahel sõidavad lisaks direktorile ka muusikaõpetaja ja logopeed. Mõlemas kohas toimuvad alati tarkusepäeva aktused, jõulupeod, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamised ja kevadpeod. On ka palju ühiseid ettevõtmisi, sest ökonoomsem on kutsuda esineja ühte paika ja transportida teine osapool kohale. Seega tegutsevad nii Esku kui ka Kamari haridusasutused nii iseseisvalt kui ka ühise asutusena. Arvan, et ühise seitsme aasta vältel on tekkinud tugev nn kobarpere,” ütles Eda Miljand.

Tema sõnul löövad paljudel koolisündmustel kaasa ka emad, isad, vanaemad-vanaisad, sest nende osa lapse arengus ja koolitöös on sama oluline kui õpetajate oma.

“Kooli 20. sünnipäeva puhul said kõik  pidulised kingiks rinnamärgi, mille kujundas kunstnik Jüri Arro. Pidulikul kontserdil esinesid õpilased laulu ja tantsuga, vilistlane Monika Kütt, kes praegu samas lasteaiaõpetajana töötab, laulis. Tervituskõne pidas ka Esku kooli esimene direktor Margus Oro. Hea tuju teraapia korraldasid klounid Piip ja Tuut, kes lõpuks kõik suure sünnipäevatordi maitsmisele juhatasid. Tordimeister Ave sai kuhjaga kiidusõnu. Seejärel kogunesid vilistlased klassidesse oma õpetaja juurde juttu ajama. Jane Müllerson, Aili Lomp ja Pille Põldaas on Eskus õpetajatena töötanud 16 aastat, Maarika Isotamm 15 aastat – selle ajaga on nende käe all teadmisi omandanud päris suur hulk lapsi,” kirjeldas Eda  Miljand juubelipidu. 

Piirkonnas teisigi tähtpäevi

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev märkis oma tervituskõnes, et töötades üheksakümnendate aastate algul abimaavanemana ehitusalal, tegeles ta ka Esku kooli ehitusküsimustega. “Nüüd, mil sünnipäevapeol üle pika aja taas koolimajas viibisin, oli rõõm näha heas seisukorras kooli- ja lasteaiaruume, mida ka nüüdisaegsemaks on renoveeritud. Koolimajas on tunda kodust soojust. Väärib ka märkimist, et ligi pooled inimesed  tublist  töökollektiivist on siin ametis olnud alates kooli loomisest.”  

“Idee Eskusse lasteaed-algkool ehitada tekkis  omal ajal Adavere sovhoosi direktori Vello Kaselo algatusel. Kui vundament ja veidi enamgi valmis sai, loodi eraldi Esku riigimajand, mille direktorina ma töötasin. Nii saigi koolimaja valmis  riigimajandi, Jõgeva maavalitsuse ja Põltsamaa vallavalitsuse koostöös. Tarvis oli nii kooli kui ka lasteaeda kaader leida, mis hästi korda läks. Mul on hea meel, et sain koolijuhiks kutsuda Margus Oro,” meenutas Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

Eda Miljandi sõnul on aga piirkonnas tänavu teisigi haridusega seotud tähtpäevi peetud.

“Kevadel tähistasime  Kamari kooli 175. ja Kamari lasteaia 35. aastapäeva. Seega on käesolev aasta meie koolile pidude aasta,” ütles ta.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus