Kahekümneaastases Puurmani põllumajandusühistus unistatakse uuest laudast

Kakskümmend aastat tagasi moodustatud Puurmani põllumajandusühistu on üks suurema osanike arvuga põllumajandusfirmasid Jõgevamaal. Ettevõtte juhi Arvi Kingi sõnul on nii tagatud töö paljudele paikkonna inimestele. Firma arengu huvides peetakse praegu eriti oluliseks uue lauda ehitamist.

Praegu tehakse Puurmani põllumajandusühistus remonditöid Pikknurme suurfarmis, kus lüpsilehmi nelisada. “Plaan uus viiesajakohaline laut ehitada jääb tulevikku, rekonstrueerime praegu olemasolevat lauta,” ütles Arvi Kink. Tema sõnul kulges eelmine aasta majanduslikult küllalt edukalt, mis võimaldab ehitamist omavahenditega. “Paljud meie tootmishooned pärinevad Rahva Hääle kolhoosi aegadest. Nüüdisajastatud on vaid noorkarjalaut ja kontorimaja. Senini on aastakümneid tagasi rajatud ehitised vastu pidanud, kunagi saab aga nende aeg mööda, mis tingib vajaduse ka uue lauda ehitamiseks. Pealegi osutub uuendamine võrreldes uue ehitamisega kulukamakski,” tõdes Kink. 

Hoiduti varade laialijagamisest

Puurmani põllumajandusühistu asutamiskoosolek peeti 1993. aasta 26. veebruaril. “Rohkem kui viiesajast kolhoosi liikmest olid tulnud üle kolmesaja uut põllumajandusettevõtet looma. Otsustati sedagi, et senised majandi varad jäävad tervikuna ühe põllumajandusfirma kätte. Küllap oli see üldjoontes õige otsus. Ehkki liiga suur osanike arv muudab asjaajamised vahel keeruliseks, võinuks mitme väikese ettevõtte loomisel tekkida kergesti oht nende pankrotistumiseks, mille tagajärjel oleksid paljud tööta jäänud,” rääkis Kink. Praegu on Puurmani põllumajandusühistus tema sõnul 106 osanikku ning 76 töötajat.

Puurmani põllumajandusühistu keskmiseks piimatoodanguks on jõudluskontrolli andmetel 8200 kilogrammi lehma kohta. “Osades lautades ulatub aga keskmine toodang 8700-8800 kilogrammini. Põhiosa piimast kuulub kõrgemasse sorti. Suurema osa piimatoodangust turustame tulundusühistu Laeva Piim kaudu Lätti ja Leetu,” märkis juhataja. “Haritavat maad on meil 1900 hektarit, millel kasvatame kõige enam otra ja nisu, mida kasutame peamiselt loomasöödaks. Raps ja rüps lähevad aga müügiks,” lisas ta. 

Valik piimatootmise kasuks

Seakasvatus on Puurmani põllumajandusühistus praeguseks lõpetatud. “Seoses Maapanga krahhiga tuli otsustada, kas pidada edasi sigu või lüpsikarja, ning me otsustasime viimase variandi kasuks,” ütles Kink.

“Meie põllumajandusühistu on üle elanud mitmed kriisid ja ka viimase aja masu ja küllap peame vastu ka edaspidi. Omajagu oleme suutnud investeerida ning väärtuseks on ka töökas ja paljudest kogenud inimestest koosnev kollektiiv,” tõdes tegevjuht.

Arvi Kink juhib Puurmani põllumajandusühistut 1995. aastast, mil senine esimees Jaak Kask otsustas jääda vanaduspuhkusele.

“Kohalik põllumajandusühistu on meie kandis üks suuremaid tööandjaid. Koostöö laabub hästi ka omavalitsusega, vajadusel saame korrastustöödeks kasutada põllumajandusfirma tehnikat. Aeg-ajalt toetab ühistu ka kodupaiga kultuuri- ja hariduselu,” ütles Puurmani vallavanem Rauno Kuus, kelle sõnul on Puurmani põllumajandusjuhti Arvi Kinki tunnustatud valla teenetemärgiga.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus