Kaasatud on kõik volikogu liikmed

Volikogu istungid on olnud ja on ka edaspidi õiguspärased. Raivo Põldaru viidatud “probleemidele” on antud selgitused volikogu istungite ajal. Seni kuni uus omavalitsus ei ole kehtestanud uusi õigusakte, kehtivad vanad, ühinenud omavalitsuste vastuvõetud korrad ja kehtestatud määrused.

Volikogu aseesimeeste valimine toimus kehtiva korra järgi. Aseesimeeste igapäevased ülesanded ja tööjaotus on volikogu esimehe korraldatud.

Tähelepanelikud volikogu liikmed teavad, et vallavalitsuse poolt volikogule esitatud struktuur on üleminekukoosseis ja selles ei ole kirjas ainult ametnikud, vaid ka töötajad. Sealhulgas noorsootöötajad, kalmistuvahid, puhastusteenistujad jms. Ehk siis ei saa võrrelda stuktuure, mis on koostatud erineva lähteülesande alusel. Ühinemise juhtkomisjonis ja struktuuri arutelul volikogus Raivo Põldaru ei osalenud. Seega on mõistetav, miks volikogu liige ei ole suutnud analüüsida struktuure piisava põhjalikkusega.

Nagu ma juba varem olen selgitanud, siis on võimalik Jõgeva linna põhimääruse järgi juba kinnitatud volikogu istungi päevakorda muuta poolthäälte enamusega. Opositsiooni saadikud on kindlasti sellest teadlikud ja vajadusel on võimalik sama praktikat kasutada ka järgmistel istungitel.

Volikogu komisjonide töösse on kaasatud kõik volikogu liikmed. Kui volikogu liige ei soovi oma õigust komisjoni töös osaleda kasutada, siis ta loobub sellest kirjaliku avaldusega.

RAIVO MEITUS, Jõgeva vallavolikogu esimees

blog comments powered by Disqus