Käärid soovide ja võimaluste vahel

Ekspertgrupi esimehena on mul hea meel tõdeda, et kõik grupi liikmed olid hästi aktiivsed, projektide läbitöötamise kallal väga põhjalikult vaeva näinud ja seetõttu usun, et suudeti küllaltki objektiivselt projekte hinnata. Nimetaksin siinkohal veelkord ka otsustajad ära – Hele Tallinn, Kaia Kullamaa, Tuuli Jukk, Anne Jaama

Tõele au andes ? kindlasti jäi sisse ka mõningaid subjektiivseid otsuseid.

Igaühele natuke ei rahulda

Ühelt poolt teeb heameelt, et selle aja jooksul on taotluste arv kasvanud, ulatudes viimasel korral juba 112-ni, teisalt teeb murelikuks, et eraldatava raha hulk ei ole arvestatavalt suurenenud. Seega käärid soovide ja võimaluste vahel üha kasvavad.

Selle aasta teiseks kvartaliks oli koos eelmise jäägiga jagada kokku 236 000 krooni, taotlusi aga 612 000 kroonile. Lisaks on oluliselt paranenud ka taotluste esitamise tase ja seega peaaegu ainuke õiglaseim lahendus on anda igaühele natuke, mis tegelikult ei rahulda aga kedagi.

Hea meel on selle üle, et suutsime hoida traditsiooni oma maakonna parimate kultuuriinimeste väljaselgitamisel ja nende rahalisel toetamisel kord aastas.

Mitme aasta jooksul taotlusi läbi vaadates sain aru, et meie kultuurielus on tegelikult väga palju põnevat. Üllatavalt ?hulle ?ideid. Ja tulevad need tavaliselt ?süsteemivälistelt? inimestelt. On välja kujunenud organisatsioonid, kes on pidevalt taotlejate hulgas, teevad oma väga vajalikku igapäevast tööd ja enamasti on nendepoolsed projektid ka stampsed ? igapäevavajadusi rahuldavad. Ning siis juhtub midagi iseäralikku. Arglikult kobades on kas keegi pensionär või alles koolipingis olev noor inimene esitanud oma krobelise, kuid täiesti uue idee. Esimese näitena kargab pähe tudengite lumelahing Laiusel.

Suuri möödapanekuid polnud

Meie töö tegi oluliselt lihtsamaks ekspertgrupi sekretäri Ülle Antoni detailideni põhjalik töö taotluste vastuvõtmisel, rühmitamisel ja ka lepingute sõlmimisel. Tõenäoliselt sai Ülle oma kaela ka suurema osa äraütlemistest tulnud pahameelest.

Jõgevamaa on pisike, tegijate hulk küllalt väike, seetõttu selguvad suhteliselt kiiresti tõelised tegijad ja bluffijad, mistõttu arvan, et meil maakonnas otsustamisega väga suuri möödapanekuid pole ja taotlejad saavad küllalt kiiresti selgeks ka otsustamise kriteeriumid.

Siinkohal jääb vaid soovida, et uus valitav  ekspertgrupp on erinevatest kultuuriringkondadest ja paikadest, et suureneksid toetuste mahud ja meie projektide tegijad võiksid südamerahus kinnitada, et see või teine tegemine on teoks saanud tänu kultuurkapitali olulisele toetusele.

KALEV RAUDSEPP, 
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi esimees

blog comments powered by Disqus