Kaarepere rahvamaja lugu algas kunagisest magasiaidast

(Järg 18. Märtsil ilmunud loole)

Mitmed Kaarepere elanikud leiavad, et kohalik rahvamaja on kultuuri-ja seltsielu edendamisel asendamatu ja peaks tegevust jätkama ka tulevikuks.

Kaarepere raamatukogu juhataja Enne Tuka on laulnud rahvamaja ansamblis. “Et häälega väiksed mured tekkisid, tuli pooleli jätta. Küll aga käin klubiõhtutel ja kokkutulekutel. Kui seltsingu Härmalõng eestvedaja Mare Okapuu kutsub mõnda lugu jutustama või luuletust lugema, olen meelsasti nõus. Olen rääkinud aastaaegadest, rahvapärimustest ja muudestki teemadest.”

Enne Tuka mäletab rahvamaja 1999. aastast, mil ta siinsesse raamatukokku tööle tuli. “Sarnaselt raamatukoguga käivad rahvamajas põhiliselt vanemaealised inimesed. Siiski tuleb klubiõhututele ka noori. Arvan, et rahvamaja peaks siiski tegevust jätkama, sest kus need kultuuri- ja seltsielu elavad inimesed siis ikka koos käivad. Rahvamaja on kindlasti vaja.”

Palamuse lasteaia Kaarepere rühma õpetaja Juta Sulp on samuti varem Kaarepere rahvamajas isetegevust harrastanud, täpsemalt kooris laulnud. “Praegu kui aega ja võimalust on, osalen rahvamajas üritustel ning eriti nendel, mis toimuvad reede õhtul. Toredaks sündmuseks olid rahvamaja korraldatud külapäevad. Rahvamajas on teoks saanud ka lasteaia jõulupeod ja muudki koosviibimised. Rahvamaja perenaine Helgi Kaeval on ka lasteaias muusikaõpetajaks.”

Mitmed Kaarepere elanikud töötavad Jõgeval või Tartus. “Nagu paljudes maapiirkondades, on meilgi elanikkond vananenud. Samas on Kaarepere kanti kolinud ka nooremaid peresid ja ehk leiavad nende liikmedki tulevikus tee rahvamajja,” loodab Juta Sulp, kes on Kaarepere põliselanik.

Kaarepere lasteaiarühma kokk Ülle Valgemäe on kohalikus rahvamajas juhendanud täiskasvanute kunstiringi. “Osalejaid oli kümme ja me tegime ka näputööd.”

Ka Valgemäe märkis, et vaba aja sisustamise ja kooskäimise paigana vajavad Kaarepere ja selle ümbruse elanikud omakandi rahvamaja ka tulevikus.

Iseseisva asutusena lõpetas Kaarepere rahvamaja (nagu ka Palamuse rahvamaja) tegevuse seoses Palamuse valla kultuurielu juhtimises loodud asutuse Palamuse kultuur moodustamisega.

Ringid jätkavad aga Kaareperes tegevust ja kauaaegne rahvamaja juhataja Helgi Kaeval töötab siin perenaise ja ringijuhina.

Varsti on Kaarepere rahvamaja aga haldusreformi tulemusena loodava Jõgeva valla koosseisus, mistõttu kultuurielu käekäik sõltub nüüd selle omavalitsuste tahtest ja otsustest.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus