Kaarepere kooli juubelipäevast

Taevavõlvil koolitäheke väike

kindlal orbiidil teeb seal käike.

Ei muuda sa rändurina meelt,

ei eksi sissetallatud teelt.

                               (A. T.)

Need read iseloomustavad minu kodukooli Kaareperes. 13. oktoobril oli Kaarepere põhikooli 110. juubelisünnipäev, kuhu sain kutse kui eakas vilistlane.

Saabusin koolimajja tunnijagu varem ja kasutasin seda aega kooliümbruse, ruumide ning ülesseatud näitusega tutvumiseks. Hakkas kohe silma uus kaasaja nõuetele vastav spordiväljak ? kool oli teinud suure hüppe õpilaste kehalise arendamise suunas. Uudistasin oma endisi klassiruume. Silme ette tuli aastatetagune koolielu ? ruumid, õpetajad, õppetunnid, koolikaaslased ja koolipeod. 

Näituseruumis, kus olid välja pandud fotod ja õpilastööd, oli hulgaliselt rahvast. Emmati üksteist, vaadati näitust ja tunti rõõmu jällenägemisest.

Kooli direktor Jaan Pedaste rääkis oma sõnavõtus kooli ajaloost ning õppe- ja kasvatustööst. Seejärel autasustas ta tänukirjadega praeguseid ja endisi õpetajaid, majandustöötajaid, maakonna- ja vallaesindajaid ning naaberkoolide juhatajaid. Igale kohalolijale kingiti mälestuseks koolisulepea. Kooli õnnitlesid ja ütlesid tunnustussõnu saavutuste eest paljud külalised ja vilistlased, kingiti meeneid ja sügislilli. Õnnitlejate seas olid Palamuse vallavanem Urmas Astel, Mustvee linnapea ja kooli vilistlane Mati Kepp, lapsevanem Villu Reiljan, Tabivere vallavanem Aare Aunap, Palamuse kooli direktor Kuuno Lille, naaberkoolide juhatajad ja paljud teised.

Pidulikule osale järgnes kontsert. Enne selle algust mälestati minutilise leinaseisakuga igavikuteele lahkunud õpetajaid ja õpilasi.

Kontserdikava juhtis kunagine kooli huvijuht Meljo Kaaviste. Tema juhendamisel esitati rahvatantse ja ta tantsis ka ise kaasa. Esinejad teenisid tugeva aplausi. Publiku heakskiidu said ka deklamaatorid ning soolo- ja ansamblilauljad. Samuti sai aplausi osaliseks algklasside lühinäidend. Hästi kõlasid laulud õpetajateansamblilt.

Pärast kontserti algas meeleolukas tantsupidu, kus Teeled keerlesid Arnodega. Endised klassikollektiivid koondusid varem valmis pandud laudade taha, meenutamaks oma kooliaega Kaareperes.

Hilisel öötunnil lahkusime peolt ning tänasime kooli pedagoogilist ja majanduskollektiivi suurepärase kokkutuleku organiseerimise eest. Lubasime kohtuda viie aasta pärast. Koolile soovime: olgu sinu elujuured ikka tugevad, olgu sinu eluõied kaunid ja vägevad! Õitsvat õnne sinu tarkusepuule ? lahkudes ei mõtle me miskile muule!

AINO TOOMING,  
1946. aasta vilistlane                                                                                                                             

blog comments powered by Disqus