Kääpal renoveeriti Euroopa Liidu toetusel katlamaja

Saare Vallavara juhataja Aare Uleksini sõnul saadi Euroopa Liidu Phare 2003 Energiasäästu programmist 1,5 miljonit krooni toetust Kääpa katlamaja kaasajastamiseks. Uuendustööd tegi parima hinnapakkumise teinud AS Hüdroehitus. “Katlamaja renoveerimise projekt oli valminud 2005. aasta kevadel. Kõige enne tuli ehitada 480 meetrit kaprontorudest trasse. Kaprontorud on raudtorudest küll kallimad, kuid see-eest on nende soojakaod minimaalsed. Katlamajja paigaldati Riias ehitatud Orions katel, mille võimsus on üks megavatt. Samuti on uued ka katlasisesed torud, pumbad, multitsüklon, suitsuimejad ja korsten,” rääkis Uleksin.

Aare Uleksin näitas ka soojamõõtjat ja lisas, et müüdava sooja hulka saab nüüd täpsemini arvutada. Katlakütjate puhkeruumid ja pesemisruumid ehitati katlamajja Saare valla rahade eest. Nii kulus renoveerimistöödeks kokku 2 miljonit krooni. Lisaks sellele investeeris vald ka 200 000 krooni projektivälist raha, mis võimaldas ehitada 75 meetrit lisatrasse.

Igapäevaselt koordineeris renoveerimistöid Saare Vallavaras töötav tehnikamees Kalju Kahro.

“Närveerimist oli palju, et kõik ikka hästi laabuks,” lausus Mulgimaalt pärit Kahro, kes1983. aastal Saarele elama tuli ja on sellest ajast tegelenud katlamajandusega. “Uuendatud katlamajas on nüüdseks tehtud ka proovikütmine, mis kinnitas head soojapidavust.”

Enne renoveerimist köeti Kääpa katlamaja põlevkiviga.

“Halupuudega kütmine ei too meile hinnas olulist võitu. Tegelikult puu hind järjest tõuseb. Katlamaja majandada võimaldab aga asjaolu, et oleme tarbijaid juurde saanud. Katlamajast jõuab soojus 60 korterisse ja vallamajja. Peale selle hakkab siit nüüd sooja saama Jõgeva Majandusühistu Kääpa kauplus ja kortermaja, kus asub hooldekeskus. Nüüd on inimestel võimalik ka väljas normaalselt pesu kuivatada. Põlevkivitahm kippus pesu ikka kohutavalt määrima,” rääkis Aare Uleksin. Tema sõnul hangitakse kütmiseks vajalikke puid kohalikelt firmadelt. Kääpa katlamajas on ametis neli kütjat, kusjuures ühte kütjat vajatakse juurde.

Saare vallal on plaanis küttemajanduse uuendamist jätkata. “Plaanime ehitada trassid Sihtasutuse Kalevipoja Koda hooneteni: Kalevipoja muuseumini, rahvamajani ja loodusemajani. Praegu kütame neid hooneid ahjudega. Kui aga ehitame välja keskküttesüsteemi, saame ka selle hoonetekompleksi ühendada tsentraalküttega,” rääkis Saare Vallavara juhataja valla edaspidistest plaanidest.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus