Ka meie hääl on oluline

Kogusse saavad kuuluda noored vanuses 15-26 eluaastat. Hetkel on noortekogus esindatud Jõgeva linn ning Kasepää, Jõgeva, Tabivere, Torma ja Palamuse vald. Maakondlik esinduskogu annab noortele võimaluse aktiivsemalt ühiskonnaelus osaleda ning maakonna tasandil neid puudutavate otsuste tegemisel kaasa rääkida. Noortekogul on plaanis hakata külastama maakonna omavalitsusi, et tutvuda noorte eluga ning teha ennast tuttavamaks nii noortele kui ka vanematele inimestele. Kindlasti lisanduvad mitmesuguste ürituste korraldamine noortele, noortekogu tutvustamine koolides ja aktiivsete noorte kaasamine töösse. Oleme andnud nõusoleku korraldada sügisel uimastiennetuskonverents.

Noortekogu esimene kokkusaamine toimus 30. novembril 2006. Seda kuupäeva loetakse edaspidi Jõgevamaa Noortekogu asutamispäevaks ja igal aastal novembri lõpus hakkame tähistama oma sünnipäeva, kus oma abilisi täname.

Noortekogusse kuulub hetkel kaksteist liiget: esimees Jürgen Väljaru, aseesimees Marja-Liisa Roos, liikmed Piret Sokmann, Tanel Tähtjärv, Indrek Toots, Egle Maiste, Egon Laanesoo, Karl Schasmin, Kirill Rak?a, Mari-Liis Raudsepp, Erki Post ning Liina Bljahhina. Noortekogu tööd koordineerib maavalitsuse noorsootöötaja Miina Meriste, kes on ühtlasi ka Jõgevamaa Noortekogu sekretär.

Kuna oleme veel üsna noor rühmitus, siis suuremad tegemised on meil alles ees. Üht-teist on siiski juba tehtud. 15. detsembril 2006 kohtusime Lihulas Läänemaa Noortekoguga, kes oli siis justkui suur vend meile eeskujuks. Samas leidis aset ka Läänemaa Noortekogu poolt korraldatud noortefoorum ?Meie?.

12. jaanuaril olime peaaegu täies koosseisus Voorel meeskonnatöö koolitusel. Koolitajateks samuti noored Uku ja Siim, kes kogu koosviibimise väga kasulikuks ja samas ka lõbusaks muutsid. Koolitus oli väga vajalik juba selleks, et saaksime omavahel tuttavaks ning suudaksime endi seast ka esimehe ja aseesimehe valida.

Noortekogule logo saamiseks korraldasime konkursi koolides. Laekunud töödest valisime endale meelepärasema ja konkursi võitjaks osutus Jõgeva Ühisgümnaasiumi XIb klassi õpilane Moonika Luhamaa.

2. aprillil kohtusid noortekogu liikmed Jõgeva maavanema Aivar Kokaga. Kohtumisel viibisid ka maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Monika Aasa ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Ants Orgulas. Koos veedeti väga kasulikud tunnid ühisaruteluga. Noored said jagada maavanemaga muresid ja rõõme, leiti mõned kitsaskohad ja võimalused nendest jagusaamiseks. Kohtumiselt lahkusid noored kindla teadmisega, et ka nende hääl on oluline ja seda võetakse kuulda.

Noortekogu avalikest koosolekutest võivad osa võtta kõik huvilised. Info tulevastest koosolekutest ja muudest ettevõtmistest on kavas edaspidi teha kõikidele kättesaadavaks Jõgeva maavalitsuse kodulehel.

26. mail toimub Kesk-Eesti messi raames Jõgeval noortefoorum ?Jõgevamaa täna ja homme?, kus noortekogu liikmed abistava meeskonnana kaasa löövad. Foorum on mõeldud eelkõige Jõgevamaa abiturientidele ja Jõgevamaalt pärit üliõpilastele, kes saavad kaasa rääkida meie maakonna arengu küsimustes ja leida ühiselt teid, kuidas suurendada noorte arenguvõimalusi ning muuta elu Jõgevamaal paremaks ja huvitavamaks.

LIINA BLJAHHINA
MIINA MERISTE

blog comments powered by Disqus